20-12-2019
Subsidie Jonge Landbouwers

Jonge landbouwers (niet ouder dan 40 jaar) kunnen ter ondersteuning om hun bedrijf te moderniseren en te innoveren subsidie aanvragen binnen het POP3 Brabant programma. Investeringen die in aanmerking komen zijn onder andere:

  • Zonnepanelen of zonnecollectoren
  • Windmolen of kleine windturbine
  • Instrumenten voor precisie landbouw
  • Voorzieningen voor weidegang
  • Energiebesparende maatregelen voor hergebruik van warmte of koelte
  • Emissiearme vloeren voor melkveehouderij - vleeskalverenhouderij
  • Potafdekinstallatie
  • Electrische voertuigen t.b.v. landbouwgerichte activiteiten
     

Bijdrage:
De subsidie is maximaal 30%; het maximale subsidiebedrag is € 20.000

Deadline:
Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 7 februari 2020.

 
Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

Het doel van de WBSO is het stimuleren van speur- en ontwikkelingswerk (S&O) in het bedrijfsleven. WBSO is beschikbaar voor productontwikkeling, maar ook de ontwikkeling van productieprocessen, programmatuur en voor het uitvoeren van technisch-wetenschappelijk onderzoek.  De WBSO compenseert een deel van de loonkosten en overige kosten en uitgaven voor S&O. Dit door middel van een vermindering van de af te dragen loonbelasting en premie volksverzekeringen dan wel door middel van een verhoging ...

Op LinkedIn

 CrossRoads2 Sustainable Energy weer open Voor wie is de subsidie? Subsidie kan worden aangevraagd door bedrijven met goede, innovatieve en technisch haalbare projectideeën gericht op koolstofarme technologieën, die grensoverschrijdend samenwerken met andere bedrijven. Een samenwerkingsverband bestaat uit minimaal één Vlaamse kmo en minimaal één Zuid-Nederlandse mkb-onderneming binnen de volgende topsectoren: High tech systemen (met als onderdelen binnen deze sector onder andere Energies...