20-12-2019
Subsidie Jonge Landbouwers

Jonge landbouwers (niet ouder dan 40 jaar) kunnen ter ondersteuning om hun bedrijf te moderniseren en te innoveren subsidie aanvragen binnen het POP3 Brabant programma. Investeringen die in aanmerking komen zijn onder andere:

  • Zonnepanelen of zonnecollectoren
  • Windmolen of kleine windturbine
  • Instrumenten voor precisie landbouw
  • Voorzieningen voor weidegang
  • Energiebesparende maatregelen voor hergebruik van warmte of koelte
  • Emissiearme vloeren voor melkveehouderij - vleeskalverenhouderij
  • Potafdekinstallatie
  • Electrische voertuigen t.b.v. landbouwgerichte activiteiten
     

Bijdrage:
De subsidie is maximaal 30%; het maximale subsidiebedrag is € 20.000

Deadline:
Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 7 februari 2020.

 
Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

inisterie van SZW – Werktijdverkorting Werktijdverkorting is geregeld in artikel 8 van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen(BBA). Het geeft een uitzondering op het algemene verbod voor de werkgever om eenzijdig de werktijd van de werknemer te verminderen. Als er minder werk is, kunnen werkgevers in bepaalde situaties van overmacht de werktijd van hun werknemers verkorten. Het gaat dan bijvoorbeeld om buitengewone omstandigheden die niet tot het normale ondernemersrisico behoren, zoals ...

Op LinkedIn

Het doel van de Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen en specifiek voor de grootbedrijven in de landbouw-, horeca- of recreatiesector, is het leveren van een bijdrage aan initiatieven, gericht op het stimuleren van leren en ontwikkelen. Aanvragen kunnen worden ingediend door mkb-ondernemingen, samenwerkingsverbanden tussen minimaal twee mkb-ondernemingen eventueel aangevuld met één of meer organisaties. Subsidie kan worden verstrekt voor het b...