20-12-2019
Nieuw: Tilburgs Klimaatfonds

De gemeente Tilburg kent sinds kort het Tilburgs Klimaatfonds.

Doel:
Is om initiatieven van organisaties en bedrijven, die bijdragen aan het realiseren van de klimaatambities van Tilburg, te stimuleren.

Het fonds is een aanvulling op bestaande regelingen en omvat 20 miljoen euro. De middelen worden ingezet om de doelstellingen te halen op het gebied van de energietransitie, de circulaire economie en klimaatadaptatie. In 2045 moet Tilburg klimaatneutraal, klimaatbestendig en volledig circulair zijn. Projecten die in aanmerking kunnen komen voor het Klimaatfonds moeten in Tilburg voor maart 2022 kunnen starten met de uitvoering.

Kenmerken:

  • Het risico van de investering is laag.
  • Het project levert een aantoonbare bijdrage aan de klimaatdoelen.
  • Heeft een stimulerend effect op bewoners, bedrijven en andere overheidsinstanties.  

Een toetsingscommissie beoordeelt per aanvraag of de initiatieven in aanmerking komen voor een vergoeding. Dit hangt samen met het effect op de klimaattransitie.
Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

Het doel van de WBSO is het stimuleren van speur- en ontwikkelingswerk (S&O) in het bedrijfsleven. WBSO is beschikbaar voor productontwikkeling, maar ook de ontwikkeling van productieprocessen, programmatuur en voor het uitvoeren van technisch-wetenschappelijk onderzoek.  De WBSO compenseert een deel van de loonkosten en overige kosten en uitgaven voor S&O. Dit door middel van een vermindering van de af te dragen loonbelasting en premie volksverzekeringen dan wel door middel van een verhoging ...

Op LinkedIn

 CrossRoads2 Sustainable Energy weer open Voor wie is de subsidie? Subsidie kan worden aangevraagd door bedrijven met goede, innovatieve en technisch haalbare projectideeën gericht op koolstofarme technologieën, die grensoverschrijdend samenwerken met andere bedrijven. Een samenwerkingsverband bestaat uit minimaal één Vlaamse kmo en minimaal één Zuid-Nederlandse mkb-onderneming binnen de volgende topsectoren: High tech systemen (met als onderdelen binnen deze sector onder andere Energies...