20-12-2019
Nieuw: Tilburgs Klimaatfonds

De gemeente Tilburg kent sinds kort het Tilburgs Klimaatfonds.

Doel:
Is om initiatieven van organisaties en bedrijven, die bijdragen aan het realiseren van de klimaatambities van Tilburg, te stimuleren.

Het fonds is een aanvulling op bestaande regelingen en omvat 20 miljoen euro. De middelen worden ingezet om de doelstellingen te halen op het gebied van de energietransitie, de circulaire economie en klimaatadaptatie. In 2045 moet Tilburg klimaatneutraal, klimaatbestendig en volledig circulair zijn. Projecten die in aanmerking kunnen komen voor het Klimaatfonds moeten in Tilburg voor maart 2022 kunnen starten met de uitvoering.

Kenmerken:

  • Het risico van de investering is laag.
  • Het project levert een aantoonbare bijdrage aan de klimaatdoelen.
  • Heeft een stimulerend effect op bewoners, bedrijven en andere overheidsinstanties.  

Een toetsingscommissie beoordeelt per aanvraag of de initiatieven in aanmerking komen voor een vergoeding. Dit hangt samen met het effect op de klimaattransitie.
Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

Heeft u het al gehoord? Vanaf 1 juli 2019 geldt de Informatieplicht Energiebesparing. Verbruikt uw bedrijf jaarlijks meer dan 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas? Dan bent u verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen. Deze energiebesparingsplicht bestond al. Daar is dit jaar een informatieplicht bij gekomen. U bent wettelijk verplicht vóór 1 juli 2019 uw genomen energiebesparende maatregelen te rapporteren in het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Vanaf 1 juli 20...

Op LinkedIn

Het kabinet zal zijn klimaatdoelstellingen niet halen, zo blijkt uit berekeningen die het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) vandaag heeft gepubliceerd. Om de voor 2030 beoogde CO2-reductie alsnog te realiseren, worden aanvullende maatregelen getroffen. Zo worden enkele tientallen miljoenen euro’s extra gereserveerd voor het subsidiëren van ‘groene maatregelen’.  Zo moet de plaatsing van zonnepanelen op daken van woningen, scholen en overheidsgebouwen worden versneld, en komt er nog ...