20-12-2019
Bevordering Duurzame Energie Zuid-Nederland

Vanuit het programma OP-ZUID is er een nieuwe subsidiemogelijkheid beschikbaar.

Er kunnen aanvragen ingediend worden binnen het thema bevordering van duurzame energie. 

Doel:
Het stimuleren van innovaties die bijdragen aan duurzame energieproductie, efficientie en besparing. De focus ligt op de gebouwde omgeving (woon, werk, recreatie). Het gaat om de "slimme uitrol" van vernieuwing in alle aspecten van het energiesysteem waardoor er direct wordt bijgedragen aan energiebesparing of productie van duurzame energie.

Bijdrage:
Het subsidiepercentage is maximaal 40%; de maximale bijdrage is € 1.500.000

Deadline:
Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 25 mei 2020

 
Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

Het doel van de WBSO is het stimuleren van speur- en ontwikkelingswerk (S&O) in het bedrijfsleven. WBSO is beschikbaar voor productontwikkeling, maar ook de ontwikkeling van productieprocessen, programmatuur en voor het uitvoeren van technisch-wetenschappelijk onderzoek.  De WBSO compenseert een deel van de loonkosten en overige kosten en uitgaven voor S&O. Dit door middel van een vermindering van de af te dragen loonbelasting en premie volksverzekeringen dan wel door middel van een verhoging ...

Op LinkedIn

 CrossRoads2 Sustainable Energy weer open Voor wie is de subsidie? Subsidie kan worden aangevraagd door bedrijven met goede, innovatieve en technisch haalbare projectideeën gericht op koolstofarme technologieën, die grensoverschrijdend samenwerken met andere bedrijven. Een samenwerkingsverband bestaat uit minimaal één Vlaamse kmo en minimaal één Zuid-Nederlandse mkb-onderneming binnen de volgende topsectoren: High tech systemen (met als onderdelen binnen deze sector onder andere Energies...