20-12-2019
Bevordering Duurzame Energie Zuid-Nederland

Vanuit het programma OP-ZUID is er een nieuwe subsidiemogelijkheid beschikbaar.

Er kunnen aanvragen ingediend worden binnen het thema bevordering van duurzame energie. 

Doel:
Het stimuleren van innovaties die bijdragen aan duurzame energieproductie, efficientie en besparing. De focus ligt op de gebouwde omgeving (woon, werk, recreatie). Het gaat om de "slimme uitrol" van vernieuwing in alle aspecten van het energiesysteem waardoor er direct wordt bijgedragen aan energiebesparing of productie van duurzame energie.

Bijdrage:
Het subsidiepercentage is maximaal 40%; de maximale bijdrage is € 1.500.000

Deadline:
Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 25 mei 2020

 
Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

Heeft u het al gehoord? Vanaf 1 juli 2019 geldt de Informatieplicht Energiebesparing. Verbruikt uw bedrijf jaarlijks meer dan 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas? Dan bent u verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen. Deze energiebesparingsplicht bestond al. Daar is dit jaar een informatieplicht bij gekomen. U bent wettelijk verplicht vóór 1 juli 2019 uw genomen energiebesparende maatregelen te rapporteren in het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Vanaf 1 juli 20...

Op LinkedIn

Het kabinet zal zijn klimaatdoelstellingen niet halen, zo blijkt uit berekeningen die het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) vandaag heeft gepubliceerd. Om de voor 2030 beoogde CO2-reductie alsnog te realiseren, worden aanvullende maatregelen getroffen. Zo worden enkele tientallen miljoenen euro’s extra gereserveerd voor het subsidiëren van ‘groene maatregelen’.  Zo moet de plaatsing van zonnepanelen op daken van woningen, scholen en overheidsgebouwen worden versneld, en komt er nog ...