20-12-2019
Open call ter verbetering van het leven van mensen met een chronische aandoening

Deze oproep is gericht op de verbetering van het alledaagse leven voor mensen met een chronische aandoening, en de versterking van hun zelfregie in hun alledaagse omgeving. 

Doel:
Meer regie voor mensen met een chronische aandoening

De oproep biedt financiële steun aan projecten die werken aan nieuwe producten, ruimtelijke interventies of gezondheids­concepten die aan deze doelen bijdragen. De werkwijze betreft een ontwerpend onderzoek, dat wordt uitgevoerd door interdisciplinaire teams in nauwe samenwerking met de mensen zelf voor wie het initiatief verschil moet maken.

Wie kan aanvragen?
Nieuwe of bestaande coalities van gemeenten, zorgaanbieders, welzijnsorganisaties, particuliere initiatiefnemers, ondernemers en mensen met een aandoening worden uitgenodigd om samen met ontwerpers een aanvraag in te dienen.

Criteria (samenvatting)
Ontwerpers kunnen samen met partijen uit de zorg en welzijn een voorstel in dienen voor een ontwerpend onderzoek op (één van) de onderstaande ontwerpopgaven:

  • Eigen regie in het alledaagse leven
  • Versterking van samenredzaamheid
  • Mensgerichte gezondheidsconcepten

Deze eerste fase resulteert in een uitgewerkt (project)plan waarmee subsidie kan worden aangevraagd voor het vervolg. Voor de tweede fase is per project een budget van € 80.000 incl. btw beschikbaar.

Bijdrage:
Maximaal € 40.000,- per project (eerste fase)

Deadline:
Aanvragen kunnen tot  4 februari 2020 worden ingediend.
Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

Heeft u het al gehoord? Vanaf 1 juli 2019 geldt de Informatieplicht Energiebesparing. Verbruikt uw bedrijf jaarlijks meer dan 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas? Dan bent u verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen. Deze energiebesparingsplicht bestond al. Daar is dit jaar een informatieplicht bij gekomen. U bent wettelijk verplicht vóór 1 juli 2019 uw genomen energiebesparende maatregelen te rapporteren in het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Vanaf 1 juli 20...

Op LinkedIn

Het kabinet zal zijn klimaatdoelstellingen niet halen, zo blijkt uit berekeningen die het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) vandaag heeft gepubliceerd. Om de voor 2030 beoogde CO2-reductie alsnog te realiseren, worden aanvullende maatregelen getroffen. Zo worden enkele tientallen miljoenen euro’s extra gereserveerd voor het subsidiëren van ‘groene maatregelen’.  Zo moet de plaatsing van zonnepanelen op daken van woningen, scholen en overheidsgebouwen worden versneld, en komt er nog ...