12-12-2019
Subsidie voor jonge agro-ondernemers

Jonge landbouwerskunnen ter ondersteuning om hun bedrijf te moderniseren en te innoveren subsidie aanvragen binnen het POP3 Brabant programma. Er is in totaal 560.000 euro beschikbaar gesteld.

De volgende investeringen komen in onder andere aanmerking:

 • Zonnepanelen en zonnecollectoren
 • (Kleine) Windmolen
 • Systemen voor plaatsspecifiek werken
 • Machines voor niet kerende grondbewerking en mechanische onkruidbestrijding
 • Voorzieningen voor weidegang
 • Pad Cooling in stallen
 • Systemen voor hergebruik warmte of koelte
 • Waterbeheervoorzieningen ter voorkoming van erf afspoeling
 • Emissiearme vloeren voor stellen (melkvee - vleeskalveren)
 • Fijnstof reducerende maatregelen pluimveestallen
 • Potafdelinstallatie (boom -sierteelt)
 • Elektrische voertuigen
 • Technieken om bodemverdichting tegen te gaan

Onder landbouw wordt verstaan het produceren van landbouwproducten, dus ook bomen, heesters etc.

Bijdrage:
Iedere jonge landbouwer kan eenmalig maximaal 20.000 euro subsidie ontvangen met een maximaal percentage van 30 procent op het totale investeringsbedrag.

Deadline:
Van 2 december 2019 tot en met 7 februari 2020 kunnen aanvragen worden ingediend.

 
Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

Het doel van de WBSO is het stimuleren van speur- en ontwikkelingswerk (S&O) in het bedrijfsleven. WBSO is beschikbaar voor productontwikkeling, maar ook de ontwikkeling van productieprocessen, programmatuur en voor het uitvoeren van technisch-wetenschappelijk onderzoek.  De WBSO compenseert een deel van de loonkosten en overige kosten en uitgaven voor S&O. Dit door middel van een vermindering van de af te dragen loonbelasting en premie volksverzekeringen dan wel door middel van een verhoging ...

Op LinkedIn

 CrossRoads2 Sustainable Energy weer open Voor wie is de subsidie? Subsidie kan worden aangevraagd door bedrijven met goede, innovatieve en technisch haalbare projectideeën gericht op koolstofarme technologieën, die grensoverschrijdend samenwerken met andere bedrijven. Een samenwerkingsverband bestaat uit minimaal één Vlaamse kmo en minimaal één Zuid-Nederlandse mkb-onderneming binnen de volgende topsectoren: High tech systemen (met als onderdelen binnen deze sector onder andere Energies...