09-12-2019
Tilburgs Klimaatfonds

De gemeente Tilburg heeft het Tilburgs Klimaatfonds ingesteld. 

Dit is bedoeld om initiatieven die bijdragen aan het realiseren van de Klimaatambities van Tilburg mogelijk te maken.

Het fonds is een aanvulling op bestaande regelingen en omvat 20 miljoen euro. De middelen worden ingezet om de doelstellingen te halen op het gebied van de energietransitie, de circulaire economie en klimaatadaptatie. In 2045 moet Tilburg klimaatneutraal, klimaatbestendig en volledig circulair zijn.

Met het klimaatfonds wil de gemeente Tilburg externe organisaties en bedrijven prikkelen om zelf aan de slag te gaan met het klimaat. Zo werken gemeente en stad samen aan een gezonde en leefbare stad. Het gaat om projecten die energiebesparing bij woningen en bedrijven kunnen versnellen; de productie van duurzame energie uitbreiden; bijdragen aan schone en duurzame mobiliteit; circulair ondernemen stimuleren of klimaatregelen in de openbare ruimte.  

Projecten die in aanmerking kunnen komen voor het Klimaatfonds moeten in Tilburg voor maart 2022 kunnen starten met de uitvoering. Het risico van de investering is laag. Het project levert een aantoonbare bijdrage aan de klimaatdoelen en heeft een stimulerend effect op bewoners, bedrijven en andere overheidsinstanties.  

Investeringen die met hulp van dit Klimaatfonds worden uitgevoerd kunnen afhankelijk van het type investeringen ook in aanmerking komen voor een (landelijke) subsidieregeling.
Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

inisterie van SZW – Werktijdverkorting Werktijdverkorting is geregeld in artikel 8 van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen(BBA). Het geeft een uitzondering op het algemene verbod voor de werkgever om eenzijdig de werktijd van de werknemer te verminderen. Als er minder werk is, kunnen werkgevers in bepaalde situaties van overmacht de werktijd van hun werknemers verkorten. Het gaat dan bijvoorbeeld om buitengewone omstandigheden die niet tot het normale ondernemersrisico behoren, zoals ...

Op LinkedIn

Het doel van de Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen en specifiek voor de grootbedrijven in de landbouw-, horeca- of recreatiesector, is het leveren van een bijdrage aan initiatieven, gericht op het stimuleren van leren en ontwikkelen. Aanvragen kunnen worden ingediend door mkb-ondernemingen, samenwerkingsverbanden tussen minimaal twee mkb-ondernemingen eventueel aangevuld met één of meer organisaties. Subsidie kan worden verstrekt voor het b...