09-12-2019
Tilburgs Klimaatfonds

De gemeente Tilburg heeft het Tilburgs Klimaatfonds ingesteld. 

Dit is bedoeld om initiatieven die bijdragen aan het realiseren van de Klimaatambities van Tilburg mogelijk te maken.

Het fonds is een aanvulling op bestaande regelingen en omvat 20 miljoen euro. De middelen worden ingezet om de doelstellingen te halen op het gebied van de energietransitie, de circulaire economie en klimaatadaptatie. In 2045 moet Tilburg klimaatneutraal, klimaatbestendig en volledig circulair zijn.

Met het klimaatfonds wil de gemeente Tilburg externe organisaties en bedrijven prikkelen om zelf aan de slag te gaan met het klimaat. Zo werken gemeente en stad samen aan een gezonde en leefbare stad. Het gaat om projecten die energiebesparing bij woningen en bedrijven kunnen versnellen; de productie van duurzame energie uitbreiden; bijdragen aan schone en duurzame mobiliteit; circulair ondernemen stimuleren of klimaatregelen in de openbare ruimte.  

Projecten die in aanmerking kunnen komen voor het Klimaatfonds moeten in Tilburg voor maart 2022 kunnen starten met de uitvoering. Het risico van de investering is laag. Het project levert een aantoonbare bijdrage aan de klimaatdoelen en heeft een stimulerend effect op bewoners, bedrijven en andere overheidsinstanties.  

Investeringen die met hulp van dit Klimaatfonds worden uitgevoerd kunnen afhankelijk van het type investeringen ook in aanmerking komen voor een (landelijke) subsidieregeling.
Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

Het doel van de WBSO is het stimuleren van speur- en ontwikkelingswerk (S&O) in het bedrijfsleven. WBSO is beschikbaar voor productontwikkeling, maar ook de ontwikkeling van productieprocessen, programmatuur en voor het uitvoeren van technisch-wetenschappelijk onderzoek.  De WBSO compenseert een deel van de loonkosten en overige kosten en uitgaven voor S&O. Dit door middel van een vermindering van de af te dragen loonbelasting en premie volksverzekeringen dan wel door middel van een verhoging ...

Op LinkedIn

 CrossRoads2 Sustainable Energy weer open Voor wie is de subsidie? Subsidie kan worden aangevraagd door bedrijven met goede, innovatieve en technisch haalbare projectideeën gericht op koolstofarme technologieën, die grensoverschrijdend samenwerken met andere bedrijven. Een samenwerkingsverband bestaat uit minimaal één Vlaamse kmo en minimaal één Zuid-Nederlandse mkb-onderneming binnen de volgende topsectoren: High tech systemen (met als onderdelen binnen deze sector onder andere Energies...