16-10-2019
Regelingen energiebesparing - duurzame energie

Het onderwerp energiebesparing staat volop in de belangstelling. Eerst besparen en het verbruik wat dan resteert opwekken op een duurzame manier. De (lokale) overheid stimuleert dit op meerdere manieren. 

Bedrijven kunnen van meerdere regelingen gebruikmaken, voorbeelden zijn:

  • Energie-investeringsaftrek: dit levert een extra aftrekpost van 45%
    Deze regeling kan ook worden toegepast op bijvoorbeeld zonnepanelen
     
  • Investeringssubsidie Duurzame Energie: hierbij kan subsidie worden aangevraagd voor zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. Het subsidiebedrag is afhankelijk van het soort, merk en type van de betreffende aanschaf.
     
  • Stimulering Duurzame Energieproductie: dit levert een jaarlijkse subsidie op in de meerkosten van groene stroom t.o.v. grijze stroom. Veel aanvragen hebben betrekking op zonnestroominstallaties.

Daarnaast zijn er regelingen beschikbaar vanuit provincies en steden. 

Ook voor particulieren, vve's en sportverenigingen zijn er ook subsidies e.d. beschikbaar.

Kortom: een hele reeks van regelingen rondom het onderwerp energiebesparing en duurzame energie. 

 
Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

Het doel van de WBSO is het stimuleren van speur- en ontwikkelingswerk (S&O) in het bedrijfsleven. WBSO is beschikbaar voor productontwikkeling, maar ook de ontwikkeling van productieprocessen, programmatuur en voor het uitvoeren van technisch-wetenschappelijk onderzoek.  De WBSO compenseert een deel van de loonkosten en overige kosten en uitgaven voor S&O. Dit door middel van een vermindering van de af te dragen loonbelasting en premie volksverzekeringen dan wel door middel van een verhoging ...

Op LinkedIn

Wilt u investeren in de kennis, groei en ontwikkeling van uw personeel? U kunt in aanmerking komen voor de subsidie Stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in het mkb (SLIM-subsidie). U kunt SLIM-subsidie aanvragen voor: Activiteiten voor leren en ontwikkelen (bijvoorbeeld loopbaanadvies of onderzoek naar behoefte aan scholing in uw bedrijf). Een aanpak om uw medewerkers aan te moedigen hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen (bijvoorbeeld een bedrijfsschool). Ee...