16-10-2019
Regelingen energiebesparing - duurzame energie

Het onderwerp energiebesparing staat volop in de belangstelling. Eerst besparen en het verbruik wat dan resteert opwekken op een duurzame manier. De (lokale) overheid stimuleert dit op meerdere manieren. 

Bedrijven kunnen van meerdere regelingen gebruikmaken, voorbeelden zijn:

  • Energie-investeringsaftrek: dit levert een extra aftrekpost van 45%
    Deze regeling kan ook worden toegepast op bijvoorbeeld zonnepanelen
     
  • Investeringssubsidie Duurzame Energie: hierbij kan subsidie worden aangevraagd voor zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. Het subsidiebedrag is afhankelijk van het soort, merk en type van de betreffende aanschaf.
     
  • Stimulering Duurzame Energieproductie: dit levert een jaarlijkse subsidie op in de meerkosten van groene stroom t.o.v. grijze stroom. Veel aanvragen hebben betrekking op zonnestroominstallaties.

Daarnaast zijn er regelingen beschikbaar vanuit provincies en steden. 

Ook voor particulieren, vve's en sportverenigingen zijn er ook subsidies e.d. beschikbaar.

Kortom: een hele reeks van regelingen rondom het onderwerp energiebesparing en duurzame energie. 

 
Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

Heeft u het al gehoord? Vanaf 1 juli 2019 geldt de Informatieplicht Energiebesparing. Verbruikt uw bedrijf jaarlijks meer dan 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas? Dan bent u verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen. Deze energiebesparingsplicht bestond al. Daar is dit jaar een informatieplicht bij gekomen. U bent wettelijk verplicht vóór 1 juli 2019 uw genomen energiebesparende maatregelen te rapporteren in het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Vanaf 1 juli 20...

Op LinkedIn

Het kabinet zal zijn klimaatdoelstellingen niet halen, zo blijkt uit berekeningen die het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) vandaag heeft gepubliceerd. Om de voor 2030 beoogde CO2-reductie alsnog te realiseren, worden aanvullende maatregelen getroffen. Zo worden enkele tientallen miljoenen euro’s extra gereserveerd voor het subsidiëren van ‘groene maatregelen’.  Zo moet de plaatsing van zonnepanelen op daken van woningen, scholen en overheidsgebouwen worden versneld, en komt er nog ...