16-10-2019
Regelingen energiebesparing - duurzame energie

Het onderwerp energiebesparing staat volop in de belangstelling. Eerst besparen en het verbruik wat dan resteert opwekken op een duurzame manier. De (lokale) overheid stimuleert dit op meerdere manieren. 

Bedrijven kunnen van meerdere regelingen gebruikmaken, voorbeelden zijn:

  • Energie-investeringsaftrek: dit levert een extra aftrekpost van 45%
    Deze regeling kan ook worden toegepast op bijvoorbeeld zonnepanelen
     
  • Investeringssubsidie Duurzame Energie: hierbij kan subsidie worden aangevraagd voor zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. Het subsidiebedrag is afhankelijk van het soort, merk en type van de betreffende aanschaf.
     
  • Stimulering Duurzame Energieproductie: dit levert een jaarlijkse subsidie op in de meerkosten van groene stroom t.o.v. grijze stroom. Veel aanvragen hebben betrekking op zonnestroominstallaties.

Daarnaast zijn er regelingen beschikbaar vanuit provincies en steden. 

Ook voor particulieren, vve's en sportverenigingen zijn er ook subsidies e.d. beschikbaar.

Kortom: een hele reeks van regelingen rondom het onderwerp energiebesparing en duurzame energie. 

 
Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

inisterie van SZW – Werktijdverkorting Werktijdverkorting is geregeld in artikel 8 van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen(BBA). Het geeft een uitzondering op het algemene verbod voor de werkgever om eenzijdig de werktijd van de werknemer te verminderen. Als er minder werk is, kunnen werkgevers in bepaalde situaties van overmacht de werktijd van hun werknemers verkorten. Het gaat dan bijvoorbeeld om buitengewone omstandigheden die niet tot het normale ondernemersrisico behoren, zoals ...

Op LinkedIn

Het doel van de Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen en specifiek voor de grootbedrijven in de landbouw-, horeca- of recreatiesector, is het leveren van een bijdrage aan initiatieven, gericht op het stimuleren van leren en ontwikkelen. Aanvragen kunnen worden ingediend door mkb-ondernemingen, samenwerkingsverbanden tussen minimaal twee mkb-ondernemingen eventueel aangevuld met één of meer organisaties. Subsidie kan worden verstrekt voor het b...