16-10-2019
Nieuwe subsidie: "Koolstofarme Economie"

Stimulus meldt dat de Subsidieregeling Operationeel Programma Zuid-Nederland 2014-2020 naar verwachting zal worden opengesteld  voor aanvragen met betrekking tot het onderdeel 'Koolstofarme Economie'.

Evenals de vorige call zal de nieuwe call zich richten op duurzame energie en energiereductie in de gebouwde omgeving. Met de gebouwde omgeving wordt een aaneengesloten gebied met hoofdzakelijk woon-, werk- of recreatiefunctie bedoeld. Demonstratieprojecten op bedrijventerreinen die een grote kennisdisseminatie-component hebben en gericht zijn op duurzame gebouwen zijn ook toegestaan.

In het kader van het onderdeel 'Koolstofarme Economie' stimuleert OPZuid de slimme uitrol van innovatieve technologieën, instrumenten en niet-technologische aspecten die zijn gericht op het bevorderen of aanwenden van koolstofarme technologieën. Te ondersteunen projecten moeten bijdragen aan duurzame energieproductie, energie-efficiëntie en energiebesparing, en moeten als wegbereider en aanjager dienen van grootschalige toepassing in een later stadium.

Bijdrage
Het budget voor de call bedraagt € 7.781.302. De maximale bijdrage per project bedraagt € 1,5 miljoen.

Deadline
Aanvragen kunnen worden ingediend in de periode van 2 december 2019 tot en met 25 mei 2020.

Aanvragers moeten gevestigd zijn in één van de die zuidelijke provincies. Uitzonderingen zijn mogelijk.

Bron: Stimulus
Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

Het doel van de WBSO is het stimuleren van speur- en ontwikkelingswerk (S&O) in het bedrijfsleven. WBSO is beschikbaar voor productontwikkeling, maar ook de ontwikkeling van productieprocessen, programmatuur en voor het uitvoeren van technisch-wetenschappelijk onderzoek.  De WBSO compenseert een deel van de loonkosten en overige kosten en uitgaven voor S&O. Dit door middel van een vermindering van de af te dragen loonbelasting en premie volksverzekeringen dan wel door middel van een verhoging ...

Op LinkedIn

 CrossRoads2 Sustainable Energy weer open Voor wie is de subsidie? Subsidie kan worden aangevraagd door bedrijven met goede, innovatieve en technisch haalbare projectideeën gericht op koolstofarme technologieën, die grensoverschrijdend samenwerken met andere bedrijven. Een samenwerkingsverband bestaat uit minimaal één Vlaamse kmo en minimaal één Zuid-Nederlandse mkb-onderneming binnen de volgende topsectoren: High tech systemen (met als onderdelen binnen deze sector onder andere Energies...