16-10-2019
WBSO subsidie: in 2020 in een nieuw jasje

Met de regeling WBSO stimuleert de overheid ondernemers tijd en geld te steken in innovatie; hierbij kan het gaan om de ontwikkeling van zaken van fysieke aard en / of programmatuur. De aanvraagprocedure wordt minder star ingericht zoals tot op heden het geval is. De 2 wijzigingen zijn:

  • Het verdwijnen van de tussenmaand. Concreet betekent dit dat aanvragers bijvoorbeeld op 31 januari een aanvraag kunnen indienen waarvan de speur- en ontwikkelingswerkzaamheden op 1 februari starten i.p.v. 1 maart.
  • Vanaf 2020 kan voortaan 4 keer per jaar een aanvraag worden ingediend; dit was 3 keer. Een aanvraagperiode moet zoals voorheen minimaal 3 maanden bedragen.

Wilt u vanaf 1 januari 2020 starten met het speur- en ontwikkelingswerk, dan moet de aanvraag nog één keer uiterlijk 30 november a.s. zijn ingediend. 

Met de WBSO subsidie worden de innovatiekosten verlaagd. De bijdrage is 32% of 40% (starters). Dit voordeel wordt berekend over de WBSO loonsom + de WBSO kosten en uitgaven. Wanneer de subsidiabele kosten boven € 350.000 uitkomen geldt vanaf dat nivo 16%.

Voor zelfstandigen (niet in loondienst) wordt het voordeel gegeven in de vorm van een aanzienlijke verhoging van de zelfstandigenaftrek, in 2019 € 12.775; eventueel te verhogen met € 6.391 voor startende zelfstandigen.

Toekenning van de WBSO subsidie leidt tot het in aanmerking komen van andere stimuleringsregelingen.

De WBSO subsidie bestaat inmiddels 25 jaar; destijds voor mij de eerste kennismaking met het onderwerp subsidieverwerving.
Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

inisterie van SZW – Werktijdverkorting Werktijdverkorting is geregeld in artikel 8 van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen(BBA). Het geeft een uitzondering op het algemene verbod voor de werkgever om eenzijdig de werktijd van de werknemer te verminderen. Als er minder werk is, kunnen werkgevers in bepaalde situaties van overmacht de werktijd van hun werknemers verkorten. Het gaat dan bijvoorbeeld om buitengewone omstandigheden die niet tot het normale ondernemersrisico behoren, zoals ...

Op LinkedIn

Het doel van de Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen en specifiek voor de grootbedrijven in de landbouw-, horeca- of recreatiesector, is het leveren van een bijdrage aan initiatieven, gericht op het stimuleren van leren en ontwikkelen. Aanvragen kunnen worden ingediend door mkb-ondernemingen, samenwerkingsverbanden tussen minimaal twee mkb-ondernemingen eventueel aangevuld met één of meer organisaties. Subsidie kan worden verstrekt voor het b...