16-10-2019
WBSO subsidie: in 2020 in een nieuw jasje

Met de regeling WBSO stimuleert de overheid ondernemers tijd en geld te steken in innovatie; hierbij kan het gaan om de ontwikkeling van zaken van fysieke aard en / of programmatuur. De aanvraagprocedure wordt minder star ingericht zoals tot op heden het geval is. De 2 wijzigingen zijn:

  • Het verdwijnen van de tussenmaand. Concreet betekent dit dat aanvragers bijvoorbeeld op 31 januari een aanvraag kunnen indienen waarvan de speur- en ontwikkelingswerkzaamheden op 1 februari starten i.p.v. 1 maart.
  • Vanaf 2020 kan voortaan 4 keer per jaar een aanvraag worden ingediend; dit was 3 keer. Een aanvraagperiode moet zoals voorheen minimaal 3 maanden bedragen.

Wilt u vanaf 1 januari 2020 starten met het speur- en ontwikkelingswerk, dan moet de aanvraag nog één keer uiterlijk 30 november a.s. zijn ingediend. 

Met de WBSO subsidie worden de innovatiekosten verlaagd. De bijdrage is 32% of 40% (starters). Dit voordeel wordt berekend over de WBSO loonsom + de WBSO kosten en uitgaven. Wanneer de subsidiabele kosten boven € 350.000 uitkomen geldt vanaf dat nivo 16%.

Voor zelfstandigen (niet in loondienst) wordt het voordeel gegeven in de vorm van een aanzienlijke verhoging van de zelfstandigenaftrek, in 2019 € 12.775; eventueel te verhogen met € 6.391 voor startende zelfstandigen.

Toekenning van de WBSO subsidie leidt tot het in aanmerking komen van andere stimuleringsregelingen.

De WBSO subsidie bestaat inmiddels 25 jaar; destijds voor mij de eerste kennismaking met het onderwerp subsidieverwerving.
Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

Het doel van de WBSO is het stimuleren van speur- en ontwikkelingswerk (S&O) in het bedrijfsleven. WBSO is beschikbaar voor productontwikkeling, maar ook de ontwikkeling van productieprocessen, programmatuur en voor het uitvoeren van technisch-wetenschappelijk onderzoek.  De WBSO compenseert een deel van de loonkosten en overige kosten en uitgaven voor S&O. Dit door middel van een vermindering van de af te dragen loonbelasting en premie volksverzekeringen dan wel door middel van een verhoging ...

Op LinkedIn

 CrossRoads2 Sustainable Energy weer open Voor wie is de subsidie? Subsidie kan worden aangevraagd door bedrijven met goede, innovatieve en technisch haalbare projectideeën gericht op koolstofarme technologieën, die grensoverschrijdend samenwerken met andere bedrijven. Een samenwerkingsverband bestaat uit minimaal één Vlaamse kmo en minimaal één Zuid-Nederlandse mkb-onderneming binnen de volgende topsectoren: High tech systemen (met als onderdelen binnen deze sector onder andere Energies...