18-09-2019
Opnieuw subsidie voor zonnestroom

Vanaf eind oktober kunnen er subsidieaanvragen worden ingediend voor zonnestroomprojecten. Het is onzeker of die mogelijkheid in 2020 er weer zal zijn.

SDE-subsidie voor zonne-energie
Deze subsidie is vooral populair voor zonnestroomprojecten. Het leeuwendeel van alle SDE-aanvragen heeft betrekking op dit soort installaties. Het kan daarbij gaan om zonnepanelen op daken of aan gevels, zonneweiden/zonneparken of drijvende zonnestroominstallaties.

Bijdrage
De SDE subsidie vergoedt het verschil tussen de kostprijs van gewone grijze (fossiele) energie en die van duurzame energie. Dat gebeurt voor een periode van 15 jaar.

Waaraan moet worden voldaan?
De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • het moet gaan om een PV-installatie met een piekvermogen van minimaal 15 kWp (dit komt neer op circa 55 zonnepanelen, afhankelijk van het type);
  • een grootverbruikersaansluiting (een aansluiting met een doorlaatwaarde van méér dan 3×80 A);
  • een positieve ‘transportindicatie’ van de netbeheerder;
  • indien noodzakelijk: een bouw- of omgevingsvergunning die geldt voor de hele looptijd van het project (15 jaar).

Deadline
De aanvraagperiode loopt van 29 oktober tot en met 14 november (3 weken)

LET OP: 
De overheid wil met het beschikbare budget (€ 5 miljard) zoveel mogelijk capaciteit schone energie stimuleren. Een aanvraag in de eerste week levert minder subsidie op dan in week 2 of 3. Maar een aanvraag na week 1 kan betekenen dat het beschikbare budget al is opgevraagd.

Bron: RvO
Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

Het doel van de WBSO is het stimuleren van speur- en ontwikkelingswerk (S&O) in het bedrijfsleven. WBSO is beschikbaar voor productontwikkeling, maar ook de ontwikkeling van productieprocessen, programmatuur en voor het uitvoeren van technisch-wetenschappelijk onderzoek.  De WBSO compenseert een deel van de loonkosten en overige kosten en uitgaven voor S&O. Dit door middel van een vermindering van de af te dragen loonbelasting en premie volksverzekeringen dan wel door middel van een verhoging ...

Op LinkedIn

 CrossRoads2 Sustainable Energy weer open Voor wie is de subsidie? Subsidie kan worden aangevraagd door bedrijven met goede, innovatieve en technisch haalbare projectideeën gericht op koolstofarme technologieën, die grensoverschrijdend samenwerken met andere bedrijven. Een samenwerkingsverband bestaat uit minimaal één Vlaamse kmo en minimaal één Zuid-Nederlandse mkb-onderneming binnen de volgende topsectoren: High tech systemen (met als onderdelen binnen deze sector onder andere Energies...