18-09-2019
Opnieuw subsidie voor zonnestroom

Vanaf eind oktober kunnen er subsidieaanvragen worden ingediend voor zonnestroomprojecten. Het is onzeker of die mogelijkheid in 2020 er weer zal zijn.

SDE-subsidie voor zonne-energie
Deze subsidie is vooral populair voor zonnestroomprojecten. Het leeuwendeel van alle SDE-aanvragen heeft betrekking op dit soort installaties. Het kan daarbij gaan om zonnepanelen op daken of aan gevels, zonneweiden/zonneparken of drijvende zonnestroominstallaties.

Bijdrage
De SDE subsidie vergoedt het verschil tussen de kostprijs van gewone grijze (fossiele) energie en die van duurzame energie. Dat gebeurt voor een periode van 15 jaar.

Waaraan moet worden voldaan?
De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • het moet gaan om een PV-installatie met een piekvermogen van minimaal 15 kWp (dit komt neer op circa 55 zonnepanelen, afhankelijk van het type);
  • een grootverbruikersaansluiting (een aansluiting met een doorlaatwaarde van méér dan 3×80 A);
  • een positieve ‘transportindicatie’ van de netbeheerder;
  • indien noodzakelijk: een bouw- of omgevingsvergunning die geldt voor de hele looptijd van het project (15 jaar).

Deadline
De aanvraagperiode loopt van 29 oktober tot en met 14 november (3 weken)

LET OP: 
De overheid wil met het beschikbare budget (€ 5 miljard) zoveel mogelijk capaciteit schone energie stimuleren. Een aanvraag in de eerste week levert minder subsidie op dan in week 2 of 3. Maar een aanvraag na week 1 kan betekenen dat het beschikbare budget al is opgevraagd.

Bron: RvO
Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

inisterie van SZW – Werktijdverkorting Werktijdverkorting is geregeld in artikel 8 van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen(BBA). Het geeft een uitzondering op het algemene verbod voor de werkgever om eenzijdig de werktijd van de werknemer te verminderen. Als er minder werk is, kunnen werkgevers in bepaalde situaties van overmacht de werktijd van hun werknemers verkorten. Het gaat dan bijvoorbeeld om buitengewone omstandigheden die niet tot het normale ondernemersrisico behoren, zoals ...

Op LinkedIn

Het doel van de Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen en specifiek voor de grootbedrijven in de landbouw-, horeca- of recreatiesector, is het leveren van een bijdrage aan initiatieven, gericht op het stimuleren van leren en ontwikkelen. Aanvragen kunnen worden ingediend door mkb-ondernemingen, samenwerkingsverbanden tussen minimaal twee mkb-ondernemingen eventueel aangevuld met één of meer organisaties. Subsidie kan worden verstrekt voor het b...