18-09-2019
Nog volop budget voor innovaties OOST-Nederland

Ondernemingen in Overijssel en Gelderland komen in aanmerking voor een bijdrage vanuit de regeling OP-OOST. Deze bestaat uit twee onderdelen:

 • Slimme CO2-reductie
 • Grote R&D-samenwerkingsprojecten

Voor het onderdeel Slimme CO2-reductie is per 5 september het gehele budget (€ 17,4 mio) nog beschikbaar. Voor het onderdeel Grote R&D-samenwerkingsverbanden, is nog ruim € 16 mio beschikbaar.

Slimme CO2-reductie:
Met deze subsidieregeling kunnen projecten worden ondersteund die naast koolstofarme innovatie gericht zijn op; 

  1. het ontwikkelen & uittesten van nieuwe concepten & processen;
  2. onderzoek & ontwikkelen van nieuwe financieringsmodellen;
  3. ontwikkeling, testen, of demonstreren van innovatieve technologieën gericht op:
   • slimme (distributie)systemen;
   • de productie en distributie van hernieuwbare energiebronnen;
   • energieopslag;
   • energie efficiëntie en het gebruik van hernieuwbare energie bij bedrijven, openbare gebouwen en in de woningbouw;
   • het terugdringen of hergebruik van grondstoffen en mineralen,
   • het vervangen van fossiele grondstoffen door biologische grondstoffen.
  4. slimme uitrol: pilots voor (grootschalige) praktijktesten en demonstratie in een operationele omgeving als laatste stap voor de marktintroductie.
  5. het verrichten van experimentele ontwikkelingen in een proeftuin gericht op (opschaling van) introductie van nieuwe milieu- en energietechnologie.
  6. exploitatie en upgraden van een proeftuin gericht op (opschaling van) introductie van nieuwe milieu- en energietechnologie.

Bijdrage
De bijdrage is maximaal 50%.

Grote R&D-projecten
Binnen deze openstelling kan subsidie worden aangevraagd voor activiteiten die zijn gericht op algemene innovatie. De bijdrage is maximaal 50%

Deadline
Tot en met 31 oktober 2019 kunnen aanvragen worden ingediend.

Bron: OP-OOST

 
Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

inisterie van SZW – Werktijdverkorting Werktijdverkorting is geregeld in artikel 8 van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen(BBA). Het geeft een uitzondering op het algemene verbod voor de werkgever om eenzijdig de werktijd van de werknemer te verminderen. Als er minder werk is, kunnen werkgevers in bepaalde situaties van overmacht de werktijd van hun werknemers verkorten. Het gaat dan bijvoorbeeld om buitengewone omstandigheden die niet tot het normale ondernemersrisico behoren, zoals ...

Op LinkedIn

Het doel van de Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen en specifiek voor de grootbedrijven in de landbouw-, horeca- of recreatiesector, is het leveren van een bijdrage aan initiatieven, gericht op het stimuleren van leren en ontwikkelen. Aanvragen kunnen worden ingediend door mkb-ondernemingen, samenwerkingsverbanden tussen minimaal twee mkb-ondernemingen eventueel aangevuld met één of meer organisaties. Subsidie kan worden verstrekt voor het b...