18-09-2019
Nog volop budget voor innovaties OOST-Nederland

Ondernemingen in Overijssel en Gelderland komen in aanmerking voor een bijdrage vanuit de regeling OP-OOST. Deze bestaat uit twee onderdelen:

 • Slimme CO2-reductie
 • Grote R&D-samenwerkingsprojecten

Voor het onderdeel Slimme CO2-reductie is per 5 september het gehele budget (€ 17,4 mio) nog beschikbaar. Voor het onderdeel Grote R&D-samenwerkingsverbanden, is nog ruim € 16 mio beschikbaar.

Slimme CO2-reductie:
Met deze subsidieregeling kunnen projecten worden ondersteund die naast koolstofarme innovatie gericht zijn op; 

  1. het ontwikkelen & uittesten van nieuwe concepten & processen;
  2. onderzoek & ontwikkelen van nieuwe financieringsmodellen;
  3. ontwikkeling, testen, of demonstreren van innovatieve technologieën gericht op:
   • slimme (distributie)systemen;
   • de productie en distributie van hernieuwbare energiebronnen;
   • energieopslag;
   • energie efficiëntie en het gebruik van hernieuwbare energie bij bedrijven, openbare gebouwen en in de woningbouw;
   • het terugdringen of hergebruik van grondstoffen en mineralen,
   • het vervangen van fossiele grondstoffen door biologische grondstoffen.
  4. slimme uitrol: pilots voor (grootschalige) praktijktesten en demonstratie in een operationele omgeving als laatste stap voor de marktintroductie.
  5. het verrichten van experimentele ontwikkelingen in een proeftuin gericht op (opschaling van) introductie van nieuwe milieu- en energietechnologie.
  6. exploitatie en upgraden van een proeftuin gericht op (opschaling van) introductie van nieuwe milieu- en energietechnologie.

Bijdrage
De bijdrage is maximaal 50%.

Grote R&D-projecten
Binnen deze openstelling kan subsidie worden aangevraagd voor activiteiten die zijn gericht op algemene innovatie. De bijdrage is maximaal 50%

Deadline
Tot en met 31 oktober 2019 kunnen aanvragen worden ingediend.

Bron: OP-OOST

 
Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

Het doel van de WBSO is het stimuleren van speur- en ontwikkelingswerk (S&O) in het bedrijfsleven. WBSO is beschikbaar voor productontwikkeling, maar ook de ontwikkeling van productieprocessen, programmatuur en voor het uitvoeren van technisch-wetenschappelijk onderzoek.  De WBSO compenseert een deel van de loonkosten en overige kosten en uitgaven voor S&O. Dit door middel van een vermindering van de af te dragen loonbelasting en premie volksverzekeringen dan wel door middel van een verhoging ...

Op LinkedIn

 CrossRoads2 Sustainable Energy weer open Voor wie is de subsidie? Subsidie kan worden aangevraagd door bedrijven met goede, innovatieve en technisch haalbare projectideeën gericht op koolstofarme technologieën, die grensoverschrijdend samenwerken met andere bedrijven. Een samenwerkingsverband bestaat uit minimaal één Vlaamse kmo en minimaal één Zuid-Nederlandse mkb-onderneming binnen de volgende topsectoren: High tech systemen (met als onderdelen binnen deze sector onder andere Energies...