20-05-2019
Nog volop subsidie voor " Innovaties Aardgasvrij" beschikbaar
Per medio mei jl. zijn voor 1/3 deel van het beschikbare budget aanvragen ingediend. Het budget van de regeling betreft in 2019 circa € 11 mln voor aardgasvrije woningen, wijken en gebouwen, waarbinnen € 4 mln speciaal bestemd is voor maatschappelijk vastgoed (nog geheel beschikbaar). De regeling sluit in augustus - of zoveel eerder als het budget is uitgeput.

Er kan van deze subsidie gebruik worden gemaakt wanneer een ondernemer en of eindgebruiker investeert in een innovatie ten behoeve van aardgasloze woningen, wijken en gebouwen. Dit kan alleen of in samenwerking met bijvoorbeeld de leverancier van de innovatie.

Bij deze subsidie kan het gaan om prototypes met een ontwikkeltijd van één jaar of om:


Integrale producten van bestaande basisproducten en componenten die snel en seriematig in woningen, gebouwen en wijken kunnen worden toegepast.
Gestandaardiseerde totaalpakketten waarmee (combinaties van) woningen, gebouwen en energie-infrastructuur in een wijk aardgasloos kunnen worden gemaakt.
Hulpmiddelen en instrumenten die het aardgasloos maken van woningen, gebouwen en wijken vereenvoudigen, goedkoper maken en hinder bij bewoners wegnemen.


De subsidie varieert voor MKB-ers tussen 35 en 45%. Eventueel stapelbaar met WBSO-subsidie.Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

Heeft u het al gehoord? Vanaf 1 juli 2019 geldt de Informatieplicht Energiebesparing. Verbruikt uw bedrijf jaarlijks meer dan 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas? Dan bent u verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen. Deze energiebesparingsplicht bestond al. Daar is dit jaar een informatieplicht bij gekomen. U bent wettelijk verplicht vóór 1 juli 2019 uw genomen energiebesparende maatregelen te rapporteren in het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Vanaf 1 juli 20...

Op LinkedIn

Het kabinet zal zijn klimaatdoelstellingen niet halen, zo blijkt uit berekeningen die het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) vandaag heeft gepubliceerd. Om de voor 2030 beoogde CO2-reductie alsnog te realiseren, worden aanvullende maatregelen getroffen. Zo worden enkele tientallen miljoenen euro’s extra gereserveerd voor het subsidiëren van ‘groene maatregelen’.  Zo moet de plaatsing van zonnepanelen op daken van woningen, scholen en overheidsgebouwen worden versneld, en komt er nog ...