20-05-2019
Nog volop subsidie voor " Innovaties Aardgasvrij" beschikbaar
Per medio mei jl. zijn voor 1/3 deel van het beschikbare budget aanvragen ingediend. Het budget van de regeling betreft in 2019 circa € 11 mln voor aardgasvrije woningen, wijken en gebouwen, waarbinnen € 4 mln speciaal bestemd is voor maatschappelijk vastgoed (nog geheel beschikbaar). De regeling sluit in augustus - of zoveel eerder als het budget is uitgeput.

Er kan van deze subsidie gebruik worden gemaakt wanneer een ondernemer en of eindgebruiker investeert in een innovatie ten behoeve van aardgasloze woningen, wijken en gebouwen. Dit kan alleen of in samenwerking met bijvoorbeeld de leverancier van de innovatie.

Bij deze subsidie kan het gaan om prototypes met een ontwikkeltijd van één jaar of om:


Integrale producten van bestaande basisproducten en componenten die snel en seriematig in woningen, gebouwen en wijken kunnen worden toegepast.
Gestandaardiseerde totaalpakketten waarmee (combinaties van) woningen, gebouwen en energie-infrastructuur in een wijk aardgasloos kunnen worden gemaakt.
Hulpmiddelen en instrumenten die het aardgasloos maken van woningen, gebouwen en wijken vereenvoudigen, goedkoper maken en hinder bij bewoners wegnemen.


De subsidie varieert voor MKB-ers tussen 35 en 45%. Eventueel stapelbaar met WBSO-subsidie.Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

inisterie van SZW – Werktijdverkorting Werktijdverkorting is geregeld in artikel 8 van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen(BBA). Het geeft een uitzondering op het algemene verbod voor de werkgever om eenzijdig de werktijd van de werknemer te verminderen. Als er minder werk is, kunnen werkgevers in bepaalde situaties van overmacht de werktijd van hun werknemers verkorten. Het gaat dan bijvoorbeeld om buitengewone omstandigheden die niet tot het normale ondernemersrisico behoren, zoals ...

Op LinkedIn

Het doel van de Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen en specifiek voor de grootbedrijven in de landbouw-, horeca- of recreatiesector, is het leveren van een bijdrage aan initiatieven, gericht op het stimuleren van leren en ontwikkelen. Aanvragen kunnen worden ingediend door mkb-ondernemingen, samenwerkingsverbanden tussen minimaal twee mkb-ondernemingen eventueel aangevuld met één of meer organisaties. Subsidie kan worden verstrekt voor het b...