20-05-2019
Nog volop subsidie voor " Innovaties Aardgasvrij" beschikbaar
Per medio mei jl. zijn voor 1/3 deel van het beschikbare budget aanvragen ingediend. Het budget van de regeling betreft in 2019 circa € 11 mln voor aardgasvrije woningen, wijken en gebouwen, waarbinnen € 4 mln speciaal bestemd is voor maatschappelijk vastgoed (nog geheel beschikbaar). De regeling sluit in augustus - of zoveel eerder als het budget is uitgeput.

Er kan van deze subsidie gebruik worden gemaakt wanneer een ondernemer en of eindgebruiker investeert in een innovatie ten behoeve van aardgasloze woningen, wijken en gebouwen. Dit kan alleen of in samenwerking met bijvoorbeeld de leverancier van de innovatie.

Bij deze subsidie kan het gaan om prototypes met een ontwikkeltijd van één jaar of om:


Integrale producten van bestaande basisproducten en componenten die snel en seriematig in woningen, gebouwen en wijken kunnen worden toegepast.
Gestandaardiseerde totaalpakketten waarmee (combinaties van) woningen, gebouwen en energie-infrastructuur in een wijk aardgasloos kunnen worden gemaakt.
Hulpmiddelen en instrumenten die het aardgasloos maken van woningen, gebouwen en wijken vereenvoudigen, goedkoper maken en hinder bij bewoners wegnemen.


De subsidie varieert voor MKB-ers tussen 35 en 45%. Eventueel stapelbaar met WBSO-subsidie.Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

Het doel van de WBSO is het stimuleren van speur- en ontwikkelingswerk (S&O) in het bedrijfsleven. WBSO is beschikbaar voor productontwikkeling, maar ook de ontwikkeling van productieprocessen, programmatuur en voor het uitvoeren van technisch-wetenschappelijk onderzoek.  De WBSO compenseert een deel van de loonkosten en overige kosten en uitgaven voor S&O. Dit door middel van een vermindering van de af te dragen loonbelasting en premie volksverzekeringen dan wel door middel van een verhoging ...

Op LinkedIn

Wilt u investeren in de kennis, groei en ontwikkeling van uw personeel? U kunt in aanmerking komen voor de subsidie Stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in het mkb (SLIM-subsidie). U kunt SLIM-subsidie aanvragen voor: Activiteiten voor leren en ontwikkelen (bijvoorbeeld loopbaanadvies of onderzoek naar behoefte aan scholing in uw bedrijf). Een aanpak om uw medewerkers aan te moedigen hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen (bijvoorbeeld een bedrijfsschool). Ee...