25-05-2018
WBSO subsidie al 25 jaar beschikbaar

In mei 1994 is de subsidieregeling WBSO gestart. Via deze regeling kunt u uw innovatiekosten aanzienlijk verlagen.

Kort na de introductie van deze subsidieregeling werd ik (destijds werkte ik nog in de rol van accountant) door een klant gevraagd : Hoe zit dat met die subsidie? Weet jij hoe dat werkt? Mijn antwoord was:NEE. Zou je dat voor ons willen uitzoeken was de reactie van de klant. Ik ben ermee aan de slag gegaan. Zonder internet op zoek naar informatie e.d.
Via een diskette moest een aanvraag worden ingediend bij Senter (nu RvO); die aanvraag ging helemaal fout. Vanuit Zwolle werd ik telefonisch ingefluisterd hoe het wel moest  en wat met de diverse vraagstelling werd bedoeld.
Met vallen en opstaan kwam de allereerste WBSO beschikking binnen. Voor de betreffende klant, een machinefabriek, zijn door mij nadien nog vele succesvolle aanvragen ingediend. Ik kreeg de smaak goed te pakken en ging aanvragen indienen voor de ene naar de andere klant. Tot op de dag van vandaag.

Sjef Leijs
Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

Landbouwbedrijven met minimaal 10 ha landbouwgrond die zijn aangeduid als nog te realiseren nieuwe natuur in het Natuurnetwerk Brabant (NNB)  komen in aanmerking voor de subsidie als ze hun bedrijf willen verplaatsen. De regeling biedt deze bedrijven steun bij het voortzetten van hun bedrijf op een andere locatie in Nederland . Subsidiabele kosten: U kunt subsidie aanvragen voor de volgende activiteiten: planvorming voor de verplaatsing; het demonteren, verhuizen en weer opbouwen van bestaande ...

Op LinkedIn

ESF Duurzame Inzetbaarheid subsidieert de kosten van een extern advies dat gericht is op de duurzame inzetbaarheid van werknemers. Duurzame inzetbaarheid wordt in de regeling gedefinieerd als het productief, gemotiveerd en gezond houden van werknemers om hen in staat te stellen tot aan pensionering binnen of buiten de organisatie te blijven werken. Concreet dient het advies één van de volgende vormen aan te nemen: Het bevorderen van gezond en veilig werken, waaronder een gezondere leefstijl...