25-05-2018
WBSO subsidie al 25 jaar beschikbaar

In mei 1994 is de subsidieregeling WBSO gestart. Via deze regeling kunt u uw innovatiekosten aanzienlijk verlagen.

Kort na de introductie van deze subsidieregeling werd ik (destijds werkte ik nog in de rol van accountant) door een klant gevraagd : Hoe zit dat met die subsidie? Weet jij hoe dat werkt? Mijn antwoord was:NEE. Zou je dat voor ons willen uitzoeken was de reactie van de klant. Ik ben ermee aan de slag gegaan. Zonder internet op zoek naar informatie e.d.
Via een diskette moest een aanvraag worden ingediend bij Senter (nu RvO); die aanvraag ging helemaal fout. Vanuit Zwolle werd ik telefonisch ingefluisterd hoe het wel moest  en wat met de diverse vraagstelling werd bedoeld.
Met vallen en opstaan kwam de allereerste WBSO beschikking binnen. Voor de betreffende klant, een machinefabriek, zijn door mij nadien nog vele succesvolle aanvragen ingediend. Ik kreeg de smaak goed te pakken en ging aanvragen indienen voor de ene naar de andere klant. Tot op de dag van vandaag.

Sjef Leijs
Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

inisterie van SZW – Werktijdverkorting Werktijdverkorting is geregeld in artikel 8 van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen(BBA). Het geeft een uitzondering op het algemene verbod voor de werkgever om eenzijdig de werktijd van de werknemer te verminderen. Als er minder werk is, kunnen werkgevers in bepaalde situaties van overmacht de werktijd van hun werknemers verkorten. Het gaat dan bijvoorbeeld om buitengewone omstandigheden die niet tot het normale ondernemersrisico behoren, zoals ...

Op LinkedIn

Het doel van de Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen en specifiek voor de grootbedrijven in de landbouw-, horeca- of recreatiesector, is het leveren van een bijdrage aan initiatieven, gericht op het stimuleren van leren en ontwikkelen. Aanvragen kunnen worden ingediend door mkb-ondernemingen, samenwerkingsverbanden tussen minimaal twee mkb-ondernemingen eventueel aangevuld met één of meer organisaties. Subsidie kan worden verstrekt voor het b...