13-01-2018
In 2018 opnieuw subsidiemogelijkheden voor investeren in energie- en milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen

In 2018 is hiervoor via de regelingen EIA en MIA in totaal € 246 miljoen subsidie beschikbaar. Via deze regelingen mag u dit jaar een percentage tot 54,5% (EIA) en tot 36% (MIA) van de aanschafkosten / vervaardigingskosten in mindering brengen op de belastbare winst.

Opvallende zaken:

Omrekenfactor gunstiger; EIA-% verlaagd
De omrekenfactor voor generieke aanvragen is gunstiger geworden. Technieken of nieuwe bedrijfsmiddelen die een energiebesparing realiseren ten opzichte van de oude situatie, komen eerder in aanmerking voor de regeling. Het EIA-% is iets verlaagd, was 55%

Energielabelsprong voor bedrijfsgebouwen
Voor bestaande bedrijfsgebouwen is de eis die aan de labelsprong wordt gesteld aangepast. De energieprestatie van het bedrijfsgebouw moet door het pakket van energie-investeringen voldoen aan minimaal label B en met minimaal drie labelsprongen zijn verbeterd om in aanmerking te komen voor een EIA-bijdrage.

LED-verlichting
Een populaire energiebesparende maatregel is het investeren in LED-verlichting.
De technische eisen voor LED-verlichting zijn strenger geworden. Bovendien komt LED-verlichting alleen nog in aanmerking voor subsidie wanneer het wordt toegepast in bestaande gebouwen of bij renovatie.

Facilitering opslag van energie: 4 nieuwe investeringen op de Energielijst
De inzet van flexibele systemen die vraag en aanbod van duurzame energie met elkaar in balans kunnen brengen, wordt steeds belangrijker nu de capaciteit van zonne-energiesystemen snel toeneemt. Om deze ontwikkeling te stimuleren komen vanaf 2018 investeringen voor het balanceren van energie in de energie-infrastructuur in aanmerking voor een bijdrage. Hiervoor zijn vier specifieke investeringen opgenomen: technieken gericht op: a) de opslag van elektriciteit in batterijen en  b) toepassingen op het gebied van power-to-gas, c) power-to-heat en d) smart grids.

Milieu Investeringsaftrek (MIA): 23 nieuwe investeringen subsidiabel
De Milieulijst 2018 is gewijzigd ten opzichte van vorig jaar. Voorbeelden van de nieuwe bedrijfsmiddelen op de Milieulijst zijn een printersysteem voor ontinktbare watergedragen inkt, een glasversnipperaar voor de horeca, bevochtigingsapparatuur voor verse voedingsmiddelen in supermarkten, een installatie voor luierrecycling en apparatuur voor het afscheiden, transporteren en binden van CO2.

Ook zijn er wijzigingen m.b.t. investeringen die te maken hebben met recycling en vermindering van grondstofverbruik en de bebouwde omgeving

 Bron: RvO
Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

Heeft u het al gehoord? Vanaf 1 juli 2019 geldt de Informatieplicht Energiebesparing. Verbruikt uw bedrijf jaarlijks meer dan 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas? Dan bent u verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen. Deze energiebesparingsplicht bestond al. Daar is dit jaar een informatieplicht bij gekomen. U bent wettelijk verplicht vóór 1 juli 2019 uw genomen energiebesparende maatregelen te rapporteren in het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Vanaf 1 juli 20...

Op LinkedIn

Het kabinet zal zijn klimaatdoelstellingen niet halen, zo blijkt uit berekeningen die het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) vandaag heeft gepubliceerd. Om de voor 2030 beoogde CO2-reductie alsnog te realiseren, worden aanvullende maatregelen getroffen. Zo worden enkele tientallen miljoenen euro’s extra gereserveerd voor het subsidiëren van ‘groene maatregelen’.  Zo moet de plaatsing van zonnepanelen op daken van woningen, scholen en overheidsgebouwen worden versneld, en komt er nog ...