13-09-2017
Stimuleringsregeling voor zelfstandigen

Zelfstandigen kunnen in aanmerking komen voor een financiele ondersteuning. Dit kan via de Bbz-regeling.

Ontvang je een bijstandsuitkering en wil je een eigen bedrijf beginnen? Of ben je zelfstandige en verkeer je tijdelijk in financiële problemen? Mogelijk kun je dan op grond van het BBZ in aanmerking komen voor financiële ondersteuning door de gemeente.

Wie kunnen een beroep doen op het Bbz?
Het Besluit bijstandbesluit zelfstandigen (Bbz) kent verschillende vormen van ondersteuning. De volgende groepen kunnen in aanmerking komen voor het Bbz:

  • startende zelfstandigen
  • gevestigde zelfstandige in tijdelijke financiële problemen
  • oudere zelfstandigen (ouder dan 55 jaar) met een niet-levensvatbaar bedrijf
  • zelfstandigen die hun bedrijf willen beëindigen

Startende ondernemer
Als startende ondernemer kun je, indien je inkomen uit het eigen bedrijf beneden het bijstandsniveau ligt, gedurende maximaal 36 maanden aanspraak maken op aanvullende inkomensondersteuning. Bovendien kan de gemeentelijke sociale dienst een bedrijfskapitaal verstrekken aan beginnende ondernemers van ruim € 35.000 als rentedragende lening.

Gevestigde zelfstandige
Gevestigde zelfstandigen, die vanwege tijdelijke inkomensproblemen niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien, kunnen een tijdelijke uitkering ontvangen. Het Bbz vult je inkomen dan aan tot bijstandsniveau.

Voortbestaan levensvatbaar bedrijf loopt gevaar
Als het voortbestaan van je bedrijf gevaar loopt, en deze levensvatbaar is, kun je dringend behoefte hebben aan bedrijfskapitaal. Dankzij het Bbz kun je een maximumbedrag van ruim € 190.000 krijgen als rentedragende lening, waarbij de rente het niveau van de banken volgt. De lening loopt maximaal 10 jaar.

Afhankelijk van de gemeente kan naast de financiele ondersteuning ook hulp worden geboden in de vorm van coaching, training e.d. Denk daarbij aan het verbeteren van je commerciele vaardigheden.

De Bbz staat ook open voor ondernemers die hun onderneming in de BV-vorm uitoefenen.

 

 

 
Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

inisterie van SZW – Werktijdverkorting Werktijdverkorting is geregeld in artikel 8 van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen(BBA). Het geeft een uitzondering op het algemene verbod voor de werkgever om eenzijdig de werktijd van de werknemer te verminderen. Als er minder werk is, kunnen werkgevers in bepaalde situaties van overmacht de werktijd van hun werknemers verkorten. Het gaat dan bijvoorbeeld om buitengewone omstandigheden die niet tot het normale ondernemersrisico behoren, zoals ...

Op LinkedIn

Het doel van de Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen en specifiek voor de grootbedrijven in de landbouw-, horeca- of recreatiesector, is het leveren van een bijdrage aan initiatieven, gericht op het stimuleren van leren en ontwikkelen. Aanvragen kunnen worden ingediend door mkb-ondernemingen, samenwerkingsverbanden tussen minimaal twee mkb-ondernemingen eventueel aangevuld met één of meer organisaties. Subsidie kan worden verstrekt voor het b...