13-09-2017
Tot € 100.00 voor werkgevers in Midden-Brabant

Het Stimuleringsfonds Arbeidsmarkt is bedoeld voor werkgevers uit de regio Midden-Brabant, die duurzame werkgelegenheid willen ontwikkelen om minder kansrijke werkzoekenden aan de slag te helpen en te houden. Het fonds stelt middelen beschikbaar voor projecten die zorgen voor nieuwe, duurzame (dus nog niet bestaande) werkgelegenheid. Dit kan onder andere gebeuren door het doorvoeren van innovaties, aanpassingen binnen uw bedrijf.

Het Stimuleringsfonds was deels revolverend (een deel van het toegekende bedrag moest uiteindelijk terugbetaald worden). Voor nieuwe aanvragen is deze bepaling komen te vervallen.

De belangrijkste zaken:

  • Iedere werkgever (of meerdere werkgevers samen) uit het Hart van Brabant kan/kunnen een aanvraag indienen voor ondersteuning uit het fonds. Dit zijn werkgevers uit de gemeenten Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Waalwijk en Tilburg;
  • Duurzame werkgelegenheid wordt gecreëerd voor een minder kansrijke doelgroep zoals: 
    • jongeren zonder opleiding,
    • 50-plussers,
    • mensen met een beperking;
  • Een betaalde baan wordt gegarandeerd waarmee een werknemer minimaal één jaar niet terugvalt in een uitkeringssituatie;
  • De werkgever is (eind)verantwoordelijk voor het traject.

Wanneer het scheppen van de nieuwe banen gecombineerd wordt met het terughalen van werk welk in het verleden verplaatst is naar lage lonen landen, dan biedt deze regeling extra kansen (reshoring).

Bijdrage:
De subsidie bedraagt 75% met een maximum van € 100.000.

 

 
Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

Heeft u het al gehoord? Vanaf 1 juli 2019 geldt de Informatieplicht Energiebesparing. Verbruikt uw bedrijf jaarlijks meer dan 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas? Dan bent u verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen. Deze energiebesparingsplicht bestond al. Daar is dit jaar een informatieplicht bij gekomen. U bent wettelijk verplicht vóór 1 juli 2019 uw genomen energiebesparende maatregelen te rapporteren in het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Vanaf 1 juli 20...

Op LinkedIn

Het kabinet zal zijn klimaatdoelstellingen niet halen, zo blijkt uit berekeningen die het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) vandaag heeft gepubliceerd. Om de voor 2030 beoogde CO2-reductie alsnog te realiseren, worden aanvullende maatregelen getroffen. Zo worden enkele tientallen miljoenen euro’s extra gereserveerd voor het subsidiëren van ‘groene maatregelen’.  Zo moet de plaatsing van zonnepanelen op daken van woningen, scholen en overheidsgebouwen worden versneld, en komt er nog ...