13-09-2017
Tot € 100.00 voor werkgevers in Midden-Brabant

Het Stimuleringsfonds Arbeidsmarkt is bedoeld voor werkgevers uit de regio Midden-Brabant, die duurzame werkgelegenheid willen ontwikkelen om minder kansrijke werkzoekenden aan de slag te helpen en te houden. Het fonds stelt middelen beschikbaar voor projecten die zorgen voor nieuwe, duurzame (dus nog niet bestaande) werkgelegenheid. Dit kan onder andere gebeuren door het doorvoeren van innovaties, aanpassingen binnen uw bedrijf.

Het Stimuleringsfonds was deels revolverend (een deel van het toegekende bedrag moest uiteindelijk terugbetaald worden). Voor nieuwe aanvragen is deze bepaling komen te vervallen.

De belangrijkste zaken:

  • Iedere werkgever (of meerdere werkgevers samen) uit het Hart van Brabant kan/kunnen een aanvraag indienen voor ondersteuning uit het fonds. Dit zijn werkgevers uit de gemeenten Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Waalwijk en Tilburg;
  • Duurzame werkgelegenheid wordt gecreëerd voor een minder kansrijke doelgroep zoals: 
    • jongeren zonder opleiding,
    • 50-plussers,
    • mensen met een beperking;
  • Een betaalde baan wordt gegarandeerd waarmee een werknemer minimaal één jaar niet terugvalt in een uitkeringssituatie;
  • De werkgever is (eind)verantwoordelijk voor het traject.

Wanneer het scheppen van de nieuwe banen gecombineerd wordt met het terughalen van werk welk in het verleden verplaatst is naar lage lonen landen, dan biedt deze regeling extra kansen (reshoring).

Bijdrage:
De subsidie bedraagt 75% met een maximum van € 100.000.

 

 
Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

inisterie van SZW – Werktijdverkorting Werktijdverkorting is geregeld in artikel 8 van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen(BBA). Het geeft een uitzondering op het algemene verbod voor de werkgever om eenzijdig de werktijd van de werknemer te verminderen. Als er minder werk is, kunnen werkgevers in bepaalde situaties van overmacht de werktijd van hun werknemers verkorten. Het gaat dan bijvoorbeeld om buitengewone omstandigheden die niet tot het normale ondernemersrisico behoren, zoals ...

Op LinkedIn

Het doel van de Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen en specifiek voor de grootbedrijven in de landbouw-, horeca- of recreatiesector, is het leveren van een bijdrage aan initiatieven, gericht op het stimuleren van leren en ontwikkelen. Aanvragen kunnen worden ingediend door mkb-ondernemingen, samenwerkingsverbanden tussen minimaal twee mkb-ondernemingen eventueel aangevuld met één of meer organisaties. Subsidie kan worden verstrekt voor het b...