13-09-2017
Tot € 100.00 voor werkgevers in Midden-Brabant

Het Stimuleringsfonds Arbeidsmarkt is bedoeld voor werkgevers uit de regio Midden-Brabant, die duurzame werkgelegenheid willen ontwikkelen om minder kansrijke werkzoekenden aan de slag te helpen en te houden. Het fonds stelt middelen beschikbaar voor projecten die zorgen voor nieuwe, duurzame (dus nog niet bestaande) werkgelegenheid. Dit kan onder andere gebeuren door het doorvoeren van innovaties, aanpassingen binnen uw bedrijf.

Het Stimuleringsfonds was deels revolverend (een deel van het toegekende bedrag moest uiteindelijk terugbetaald worden). Voor nieuwe aanvragen is deze bepaling komen te vervallen.

De belangrijkste zaken:

  • Iedere werkgever (of meerdere werkgevers samen) uit het Hart van Brabant kan/kunnen een aanvraag indienen voor ondersteuning uit het fonds. Dit zijn werkgevers uit de gemeenten Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Waalwijk en Tilburg;
  • Duurzame werkgelegenheid wordt gecreëerd voor een minder kansrijke doelgroep zoals: 
    • jongeren zonder opleiding,
    • 50-plussers,
    • mensen met een beperking;
  • Een betaalde baan wordt gegarandeerd waarmee een werknemer minimaal één jaar niet terugvalt in een uitkeringssituatie;
  • De werkgever is (eind)verantwoordelijk voor het traject.

Wanneer het scheppen van de nieuwe banen gecombineerd wordt met het terughalen van werk welk in het verleden verplaatst is naar lage lonen landen, dan biedt deze regeling extra kansen (reshoring).

Bijdrage:
De subsidie bedraagt 75% met een maximum van € 100.000.

 

 
Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

Het doel van de WBSO is het stimuleren van speur- en ontwikkelingswerk (S&O) in het bedrijfsleven. WBSO is beschikbaar voor productontwikkeling, maar ook de ontwikkeling van productieprocessen, programmatuur en voor het uitvoeren van technisch-wetenschappelijk onderzoek.  De WBSO compenseert een deel van de loonkosten en overige kosten en uitgaven voor S&O. Dit door middel van een vermindering van de af te dragen loonbelasting en premie volksverzekeringen dan wel door middel van een verhoging ...

Op LinkedIn

 CrossRoads2 Sustainable Energy weer open Voor wie is de subsidie? Subsidie kan worden aangevraagd door bedrijven met goede, innovatieve en technisch haalbare projectideeën gericht op koolstofarme technologieën, die grensoverschrijdend samenwerken met andere bedrijven. Een samenwerkingsverband bestaat uit minimaal één Vlaamse kmo en minimaal één Zuid-Nederlandse mkb-onderneming binnen de volgende topsectoren: High tech systemen (met als onderdelen binnen deze sector onder andere Energies...