13-09-2017
Tot € 100.00 voor werkgevers in Midden-Brabant

Het Stimuleringsfonds Arbeidsmarkt is bedoeld voor werkgevers uit de regio Midden-Brabant, die duurzame werkgelegenheid willen ontwikkelen om minder kansrijke werkzoekenden aan de slag te helpen en te houden. Het fonds stelt middelen beschikbaar voor projecten die zorgen voor nieuwe, duurzame (dus nog niet bestaande) werkgelegenheid. Dit kan onder andere gebeuren door het doorvoeren van innovaties, aanpassingen binnen uw bedrijf.

Het Stimuleringsfonds was deels revolverend (een deel van het toegekende bedrag moest uiteindelijk terugbetaald worden). Voor nieuwe aanvragen is deze bepaling komen te vervallen.

De belangrijkste zaken:

  • Iedere werkgever (of meerdere werkgevers samen) uit het Hart van Brabant kan/kunnen een aanvraag indienen voor ondersteuning uit het fonds. Dit zijn werkgevers uit de gemeenten Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Waalwijk en Tilburg;
  • Duurzame werkgelegenheid wordt gecreëerd voor een minder kansrijke doelgroep zoals: 
    • jongeren zonder opleiding,
    • 50-plussers,
    • mensen met een beperking;
  • Een betaalde baan wordt gegarandeerd waarmee een werknemer minimaal één jaar niet terugvalt in een uitkeringssituatie;
  • De werkgever is (eind)verantwoordelijk voor het traject.

Wanneer het scheppen van de nieuwe banen gecombineerd wordt met het terughalen van werk welk in het verleden verplaatst is naar lage lonen landen, dan biedt deze regeling extra kansen (reshoring).

Bijdrage:
De subsidie bedraagt 75% met een maximum van € 100.000.

 

 
Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

Landbouwbedrijven met minimaal 10 ha landbouwgrond die zijn aangeduid als nog te realiseren nieuwe natuur in het Natuurnetwerk Brabant (NNB)  komen in aanmerking voor de subsidie als ze hun bedrijf willen verplaatsen. De regeling biedt deze bedrijven steun bij het voortzetten van hun bedrijf op een andere locatie in Nederland . Subsidiabele kosten: U kunt subsidie aanvragen voor de volgende activiteiten: planvorming voor de verplaatsing; het demonteren, verhuizen en weer opbouwen van bestaande ...

Op LinkedIn

ESF Duurzame Inzetbaarheid subsidieert de kosten van een extern advies dat gericht is op de duurzame inzetbaarheid van werknemers. Duurzame inzetbaarheid wordt in de regeling gedefinieerd als het productief, gemotiveerd en gezond houden van werknemers om hen in staat te stellen tot aan pensionering binnen of buiten de organisatie te blijven werken. Concreet dient het advies één van de volgende vormen aan te nemen: Het bevorderen van gezond en veilig werken, waaronder een gezondere leefstijl...