13-07-2017
Subsidie voor woningeigenaren

Provinciale Impuls Wonen Zeeland

Met deze regeling kan subsidie worden verstrekt voor:

  • het verminderen van de ongewenste particuliere woningvoorraad, door sloop of samenvoeging van woningen;
  • het slopen van ongewenste particuliere woningen en het terugbouwen van evenveel particuliere woningen;
  • het renoveren van minimaal drie aaneengesloten ongewenste particuliere woningen tot toekomstbestendige woningen, waarbij de minimale investering € 40.000 per woning bedraagt;
  • het verdunnen van de sociale woningvoorraad in een wijk door sloop of samenvoeging van woningen. 

Een ongewenste particuliere woning is een bestaande particuliere woning met een lagere WOZ-waarde dan € 170.000 en gebouwd voor 1975. Een toekomstbestendige woning is een woning die voldoet aan de huidige en toekomstige eisen van gebruikers, al dan niet na investeringen in de woning. Een sociale huurwoning is een goedkope huurwoning die meestal eigendom is van een woningcorporatie, met een maximale huur tot waar sprake is van € 710,68.

Bijdrage:
De hoogte van de subsidie wordt vastgesteld op maximaal:

  • € 40.000 per onttrokken woning, indien er sprake is van het verminderen van de ongewenste particuliere woningvoorraad door sloop,
  • € 25.000 per samenvoeging, indien er sprake is van het verminderen van de ongewenste particuliere woningvoorraad door middel van het samenvoegen van één of meerdere woningen,
  • € 10.000 voor de sloop en afvoerkosten per woning en maximaal € 10.000 voor de kosten van het saneren van ernstige vormen van verontreiniging, indien er sprake is van het slopen van ongewenste particuliere woningen en het terugbouwen van evenveel particuliere woningen, 
  • 10.000 per omgevormde woning, indien de minimale investering € 40.000 per woning bedraagt, voor het renoveren van minimaal drie aaneengesloten ongewenste particuliere woningen tot toekomstbestendige woningen;
  • € 15.000 per onttrokken woning, indien er sprake is van de verdunning van de sociale huurwoningvoorraad in een wijk, door sloop of samenvoeging van de woningen

Deadline:
Aanvragen kunnen worden ingediend in de periode 19 juni tot en met 3 september 2017.

Bron: Provincie Zeeland
Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

Het doel van de WBSO is het stimuleren van speur- en ontwikkelingswerk (S&O) in het bedrijfsleven. WBSO is beschikbaar voor productontwikkeling, maar ook de ontwikkeling van productieprocessen, programmatuur en voor het uitvoeren van technisch-wetenschappelijk onderzoek.  De WBSO compenseert een deel van de loonkosten en overige kosten en uitgaven voor S&O. Dit door middel van een vermindering van de af te dragen loonbelasting en premie volksverzekeringen dan wel door middel van een verhoging ...

Op LinkedIn

Wilt u investeren in de kennis, groei en ontwikkeling van uw personeel? U kunt in aanmerking komen voor de subsidie Stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in het mkb (SLIM-subsidie). U kunt SLIM-subsidie aanvragen voor: Activiteiten voor leren en ontwikkelen (bijvoorbeeld loopbaanadvies of onderzoek naar behoefte aan scholing in uw bedrijf). Een aanpak om uw medewerkers aan te moedigen hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen (bijvoorbeeld een bedrijfsschool). Ee...