01-08-2016
Subsidies energie-innovatie weer open vanaf 1 juli

Vanaf 1 juli weer subsidie aanvragen voor nog drie regelingen van de Topsector Energie. Het gaat om Maatschappelijk Verantwoord Innoveren Energie, Systeemintegratiestudies en de regeling Demonstratie Energie-innovatie. De Topsector Energie biedt jaarlijks ruim € 100 miljoen subsidie aan onderzoeks- en demonstratieprojecten op het gebied van energie-innovaties.

Acceptatie van innovaties én de bijbehorende veranderingen in ons sociaal-maatschappelijk systeem dat is waar het omgaat bij de regeling MVI Energie. MVI Energie (Maatschappelijk Verantwoord Innoveren Energie) helpt veelbelovende innovaties te doen slagen door de ethische en maatschappelijke aspecten van de innovatie al vroegtijdig mee te nemen. MVI Energie in een notendop?

Met systeemintegratiestudies kunnen consortia nieuwe technische concepten en ideeën verkennen op het gebied van energieopslag en conversietechnologie; dit zonder grote onderzoeksprojecten of investeringsprojecten op te tuigen.

Frans Nillesen, adviseur bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl): ‘De realisatie van een R&D-project voor een energie-innovatie kan grillig zijn. Deze systeemintegratiestudies helpen om de sterke en zwakke punten van het voorgenomen project in kaart te brengen, evenals de kansen, risico’s én benodigde middelen. Zodat we op deze aspecten besluiten kunnen nemen.

Het zijn onder meer middelgrote en kleine ondernemingen en onderzoeksinstellingen die RVO.nl met deze regeling wil bereiken. Maar ook potentiële gebruikers van de elektriciteit: ‘Denk aan een  ondernemer die een zonnepark wil bouwen en daarbij de opslag van elektriciteit wil onderzoeken’, aldus Nillesen.

 

De DEI (Demonstratie Energie-innovatie) focust op omzet, werkgelegenheid én export van en door Nederlandse fabrikanten, technische dienstverleners of leveranciers. Met de regeling stimuleert het ministerie van Economische Zaken de economische (groene) groei in Nederland. Projecten kunnen dienen als een voorbeeld voor het buitenland.

Energie-innovaties die in aanmerking komen voor DEI zijn het stadium van prototype voorbij. De innovaties kunnen - nét voor grootschalige marktintroductie - voor het eerst in de markt worden toegepast. Dit is hét moment waarop de regeling Demonstratie Energie Innovatie (DEI) mogelijk interessant is. 

 

Bron: www.rvo.nl 

 
Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

Heeft u het al gehoord? Vanaf 1 juli 2019 geldt de Informatieplicht Energiebesparing. Verbruikt uw bedrijf jaarlijks meer dan 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas? Dan bent u verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen. Deze energiebesparingsplicht bestond al. Daar is dit jaar een informatieplicht bij gekomen. U bent wettelijk verplicht vóór 1 juli 2019 uw genomen energiebesparende maatregelen te rapporteren in het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Vanaf 1 juli 20...

Op LinkedIn

Het kabinet zal zijn klimaatdoelstellingen niet halen, zo blijkt uit berekeningen die het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) vandaag heeft gepubliceerd. Om de voor 2030 beoogde CO2-reductie alsnog te realiseren, worden aanvullende maatregelen getroffen. Zo worden enkele tientallen miljoenen euro’s extra gereserveerd voor het subsidiëren van ‘groene maatregelen’.  Zo moet de plaatsing van zonnepanelen op daken van woningen, scholen en overheidsgebouwen worden versneld, en komt er nog ...