01-08-2016
Subsidies energie-innovatie weer open vanaf 1 juli

Vanaf 1 juli weer subsidie aanvragen voor nog drie regelingen van de Topsector Energie. Het gaat om Maatschappelijk Verantwoord Innoveren Energie, Systeemintegratiestudies en de regeling Demonstratie Energie-innovatie. De Topsector Energie biedt jaarlijks ruim € 100 miljoen subsidie aan onderzoeks- en demonstratieprojecten op het gebied van energie-innovaties.

Acceptatie van innovaties én de bijbehorende veranderingen in ons sociaal-maatschappelijk systeem dat is waar het omgaat bij de regeling MVI Energie. MVI Energie (Maatschappelijk Verantwoord Innoveren Energie) helpt veelbelovende innovaties te doen slagen door de ethische en maatschappelijke aspecten van de innovatie al vroegtijdig mee te nemen. MVI Energie in een notendop?

Met systeemintegratiestudies kunnen consortia nieuwe technische concepten en ideeën verkennen op het gebied van energieopslag en conversietechnologie; dit zonder grote onderzoeksprojecten of investeringsprojecten op te tuigen.

Frans Nillesen, adviseur bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl): ‘De realisatie van een R&D-project voor een energie-innovatie kan grillig zijn. Deze systeemintegratiestudies helpen om de sterke en zwakke punten van het voorgenomen project in kaart te brengen, evenals de kansen, risico’s én benodigde middelen. Zodat we op deze aspecten besluiten kunnen nemen.

Het zijn onder meer middelgrote en kleine ondernemingen en onderzoeksinstellingen die RVO.nl met deze regeling wil bereiken. Maar ook potentiële gebruikers van de elektriciteit: ‘Denk aan een  ondernemer die een zonnepark wil bouwen en daarbij de opslag van elektriciteit wil onderzoeken’, aldus Nillesen.

 

De DEI (Demonstratie Energie-innovatie) focust op omzet, werkgelegenheid én export van en door Nederlandse fabrikanten, technische dienstverleners of leveranciers. Met de regeling stimuleert het ministerie van Economische Zaken de economische (groene) groei in Nederland. Projecten kunnen dienen als een voorbeeld voor het buitenland.

Energie-innovaties die in aanmerking komen voor DEI zijn het stadium van prototype voorbij. De innovaties kunnen - nét voor grootschalige marktintroductie - voor het eerst in de markt worden toegepast. Dit is hét moment waarop de regeling Demonstratie Energie Innovatie (DEI) mogelijk interessant is. 

 

Bron: www.rvo.nl 

 
Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

inisterie van SZW – Werktijdverkorting Werktijdverkorting is geregeld in artikel 8 van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen(BBA). Het geeft een uitzondering op het algemene verbod voor de werkgever om eenzijdig de werktijd van de werknemer te verminderen. Als er minder werk is, kunnen werkgevers in bepaalde situaties van overmacht de werktijd van hun werknemers verkorten. Het gaat dan bijvoorbeeld om buitengewone omstandigheden die niet tot het normale ondernemersrisico behoren, zoals ...

Op LinkedIn

Het doel van de Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen en specifiek voor de grootbedrijven in de landbouw-, horeca- of recreatiesector, is het leveren van een bijdrage aan initiatieven, gericht op het stimuleren van leren en ontwikkelen. Aanvragen kunnen worden ingediend door mkb-ondernemingen, samenwerkingsverbanden tussen minimaal twee mkb-ondernemingen eventueel aangevuld met één of meer organisaties. Subsidie kan worden verstrekt voor het b...