10-02-2017
Let op 31 maart! Uw WBSO mededeling 2016 niet vergeten

Als in 2016 gebruik heeft gemaakt van de WBSO dan brengt dit een aantal verplichtingen met zich mee. Zo moet u jaarlijks uiterlijk 31 maart de gerealiseerde S&O-uren en eventueel gemaakte kosten en uitgaven van het voorgaande jaar aan RvO doorgeven. Hieronder zetten we de belangrijkste informatie voor u op een rij: wat u moet melden, wanneer u moet melden en hoe u kunt schuiven met de uren, kosten en uitgaven tussen verschillende projecten.

Ondernemers met personeel
Heeft u in 2016 WBSO aangevraagd voor de speur- en ontwikkelingswerk (S&O)-uren van uw werknemers? Dan geeft u altijd de gerealiseerde S&O-uren en eventueel kosten en uitgaven door. Heeft u helemaal geen S&O-uren gemaakt? Dan moet u dat ook doorgeven.

Zelfstandige zonder personeel
Heeft u in 2016 alleen gebruik gemaakt van de WBSO als zelfstandige zonder personeel (ZZP'er) in uw VOF of eenmanszaak? Dan moet u de gerealiseerde S&O-uren doorgeven wanneer u minder dan 500 S&O-uren heeft gerealiseerd.

Let op:
Meld binnen 3 kalendermaanden na afloop van het aanvraagjaar (uiterlijk 31 maart a.s.) uw gerealiseerde S&O-uren en eventueel gemaakte kosten en uitgaven.
Meldt u de gerealiseerde S&O-uren niet op tijd, dan volgt een boete.
Meldt u, ook na een herinnering, helemaal geen gerealiseerde S&O-uren? Dan gaat RvO ervan uit dat u geen S&O-uren heeft gerealiseerd. Uw S&O-verklaring wordt € 0 én u ontvangt een boete.

Schuiven met uren, kosten en uitgaven
Met ingang van 2016 mag u S&O-uren (en eventueel kosten en uitgaven) ook na afloop van de periode van de S&O-verklaring maken (maar wel in hetzelfde kalenderjaar). Dit is een groot verschil met de mededeling t/m 2015 waarin u de uren moest realiseren binnen de periode van de S&O-verklaring. S&O-uren (en eventueel kosten en uitgaven) die u maakt vóór de start van de periode in uw S&O-verklaring komen niet voor de WBSO in aanmerking en kunt u niet melden.   

Voor een juiste mededeling over het jaar 2016 is het van belang dat u de uren (en zo nodig de kosten en uitgaven) meldt bij de S&O-verklaring waarin ze zijn toegekend. Ook al heeft u deze later in het kalenderjaar gemaakt.

 

Bron: RvO
Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

inisterie van SZW – Werktijdverkorting Werktijdverkorting is geregeld in artikel 8 van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen(BBA). Het geeft een uitzondering op het algemene verbod voor de werkgever om eenzijdig de werktijd van de werknemer te verminderen. Als er minder werk is, kunnen werkgevers in bepaalde situaties van overmacht de werktijd van hun werknemers verkorten. Het gaat dan bijvoorbeeld om buitengewone omstandigheden die niet tot het normale ondernemersrisico behoren, zoals ...

Op LinkedIn

Het doel van de Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen en specifiek voor de grootbedrijven in de landbouw-, horeca- of recreatiesector, is het leveren van een bijdrage aan initiatieven, gericht op het stimuleren van leren en ontwikkelen. Aanvragen kunnen worden ingediend door mkb-ondernemingen, samenwerkingsverbanden tussen minimaal twee mkb-ondernemingen eventueel aangevuld met één of meer organisaties. Subsidie kan worden verstrekt voor het b...