05-01-2017
Tot 28 februari subsidie voor uw Haalbaarheidsstudie
Met de Subsidieregeling haalbaarheidsstudies Noord-Brabant wordt subsidie verstrekt voor projecten gericht op de uitvoering van een haalbaarheidsstudie ter voorbereiding op een innovatieproject. Het gaat daarbij zowel om de technische als financiele haalbaarheid.

Het project is gericht op één of meer van de Brabantse topsectoren of op crossovers tussen één of meer van de Brabantse topsectoren en andere sectoren. Er zijn een aantal voorwaarden aan deze subsidie verbonden:


de aanvrager is gevestigd in Noord-Brabant dan wel de activiteiten van de aanvrager komen aantoonbaar ten goede aan de inwoners van de provincie Noord-Brabant; 
het project wordt uitgevoerd door een daartoe deskundige derde;
het project steunt op een marktgedreven verzoek tot het geschikt maken van kennis voor benutting in een nieuw product of nieuwe dienst;
het project beoogt innovatieve toepassing van vernieuwende technologie;
het project wordt uitgevoerd ter voorbereiding op een innovatieproject;het innovatieproject draagt bij aan het vernieuwen en versterken van het innovatie- en concurrentievermogen en verduurzaming van:één of meer van de Brabantse topsectoren;crossovers tussen één of meer van de Brabantse topsectoren en andere sectoren;de haalbaarheidsstudie wordt binnen twaalf maanden na subsidieverlening gerealiseerd;


We hebben goede ervaring met het aanvragen van deze subsidie. Meer informatie? Neem gerust even contact op.Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

Heeft u het al gehoord? Vanaf 1 juli 2019 geldt de Informatieplicht Energiebesparing. Verbruikt uw bedrijf jaarlijks meer dan 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas? Dan bent u verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen. Deze energiebesparingsplicht bestond al. Daar is dit jaar een informatieplicht bij gekomen. U bent wettelijk verplicht vóór 1 juli 2019 uw genomen energiebesparende maatregelen te rapporteren in het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Vanaf 1 juli 20...

Op LinkedIn

Per medio mei jl. zijn voor 1/3 deel van het beschikbare budget aanvragen ingediend. Het budget van de regeling betreft in 2019 circa € 11 mln voor aardgasvrije woningen, wijken en gebouwen, waarbinnen € 4 mln speciaal bestemd is voor maatschappelijk vastgoed (nog geheel beschikbaar). De regeling sluit in augustus - of zoveel eerder als het budget is uitgeput. Er kan van deze subsidie gebruik worden gemaakt wanneer een ondernemer en of eindgebruiker investeert in een innovatie ten behoeve v...