01-09-2016
Noord-Brabant investeert in de biobased economy

De provincie Noord-Brabant heeft het plan om voor de periode 2016-2019 € 9,1 miljoen te investeren in projecten op het gebied van de biobased economy. 

Dit zou voornamelijk een impuls zijn voor West-Brabant, een regio die zich daarin specialiseert. De verwachting is dat door bijdragen van andere overheden, bedrijfsleven, onderwijs en onderzoeksinstellingen er in het totaal € 20 miljoen geïnvesteerd wordt en een basis voor verdere investeringen van ondernemingen gelegd wordt. 

De nieuwe tranche voor 2016-2019 bouwt voort op een eerdere succesvolle impuls. In de periode 2010-2015 heeft Noord-Brabant € 13,5 miljoen vrijgemaakt om ontwikkelingen in de biobased economy te bevorderen. Hiervan is € 10 miljoen belegd in het Biobased Brabant Fonds. Het doel van dit fonds is om het vestigingsklimaat voor nieuwe bedrijvigheid en kenniswerkers op het gebied van de groene chemie te bevorderen. Dit heeft er toe geleid dat door bijdragen van andere provincies, ontwikkelbedrijven en kennisinstellingen, in het totaal circa € 25 miljoen aan publieke middelen beschikbaar kwamen. Uit onderzoek van de Avans Hogeschool (Centre of Expertise Biobased Economy) is gebleken dat het bedrijfsleven in 2014 en 2015 ruim € 200 miljoen in biobased economy heeft geïnvesteerd. 

Een recente uitgevoerde studie van Deloitte geeft aan dat Zuidwest-Nederland alle potentie heeft om uit te groeien tot een topregio op het raakvlak van de verwaarding van agrarische reststromen en toepassingen richting de chemie. Verwacht wordt dat marktpartijen in Zuidwest-Nederland in de periode 2012-2020 € 600 miljoen zullen investeren. Dit zal resulteren in 3000 nieuwe banen en het behoud van 15.000 banen. "Een belangrijke impuls voor de werkgelegenheid in vooral West-Brabant in een sector die de toekomst heeft", aldus gedeputeerde Pauli. 

Bron: www.brabant.nl 
Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

inisterie van SZW – Werktijdverkorting Werktijdverkorting is geregeld in artikel 8 van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen(BBA). Het geeft een uitzondering op het algemene verbod voor de werkgever om eenzijdig de werktijd van de werknemer te verminderen. Als er minder werk is, kunnen werkgevers in bepaalde situaties van overmacht de werktijd van hun werknemers verkorten. Het gaat dan bijvoorbeeld om buitengewone omstandigheden die niet tot het normale ondernemersrisico behoren, zoals ...

Op LinkedIn

Het doel van de Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen en specifiek voor de grootbedrijven in de landbouw-, horeca- of recreatiesector, is het leveren van een bijdrage aan initiatieven, gericht op het stimuleren van leren en ontwikkelen. Aanvragen kunnen worden ingediend door mkb-ondernemingen, samenwerkingsverbanden tussen minimaal twee mkb-ondernemingen eventueel aangevuld met één of meer organisaties. Subsidie kan worden verstrekt voor het b...