15-11-2016
Nieuwe subsidie voor maritieme sector
TKI Maritiem stelt geld beschikbaar voor het inhuren van innovatiemakelaars door het maritiem MKB. Doel is om mkb-ondernemers te begeleiden bij het innovatieproces, het opzetten van een business case of te ondersteunen bij het in de markt zetten van hun product of dienst. De innovatiemakelaar is zowel interessant voor een startende mkb-er als voor een bedrijf dat al enige tijd bezig is. De regeling loopt tot 31 augustus 2017. De vergoeding bedraagt 50% van de kosten tot een bedrag van € 10.000. Innovatiemakelaars kunnen ingeschakeld worden ter ondersteuning van: Vraagarticulatie: startende mkb-ers ondersteuning te geven om de technische innovatie in de markt te helpen valoriseren door een heldere vraagarticulatie. Veel technische mkb-ers proberen via ‘technology push’ in de markt te komen waardoor proposities vaak mislukken. Innovatie makelaars kunnen helpen door de technische innovatie via ‘market pull’ benadering in de markt te zetten; Innovatieproces: Begeleiding van het innovatieproces vanaf idee tot aan customer development. De innovatiemakelaar is hierbij procesbewaker en helpt structuur aan te brengen in het proces van innovatie naar business; Netwerkfunctie en samenwerkingsverbanden Sommige mkb-ers (omdat ze startend zijn of zich in een niche bevinden) hebben moeite om business uit hun innovatie te realiseren. Aansluiting vinden met grotere bedrijven is vaak noodzakelijk. Innovatiemakelaars bieden ondersteuning voor het vormen van consortia voor innovatiecreatie en implementatie doordat ze snel in hun professioneel netwerk kunnen schakelen; Business Case Inhuur van innovatiemakelaars met financiële expertise, gericht op het bieden van hulp bij het opzetten van investeringsvoorstellen. De werkzaamheden van de innovatiemakelaar moeten erop zijn gericht om te adviseren hoe er maximale waarde in de onderneming kan worden gecreëerd (bijvoorbeeld een IP strategie), welke financiële risico’s en welke risico mitigerende maatregelen er nodig zijn om financiering rond te krijgen. Koppeling thema’s TKI Maritiem De producten of diensten van de betreffende mkb-er dienen te voldoen aan een van de thema’s die gedefinieerd staan in de innovatieagenda van het TKI Maritiem: Nederland: de Maritieme Wereldtop. De innovatiethema’s zoals gedefinieerd in de innovatieagenda: 1. Winnen op zee 2. Schone Schepen 3. Slim en veilig varen 4. Effectieve infrastructuur Bron: TKI MaritiemNieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

inisterie van SZW – Werktijdverkorting Werktijdverkorting is geregeld in artikel 8 van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen(BBA). Het geeft een uitzondering op het algemene verbod voor de werkgever om eenzijdig de werktijd van de werknemer te verminderen. Als er minder werk is, kunnen werkgevers in bepaalde situaties van overmacht de werktijd van hun werknemers verkorten. Het gaat dan bijvoorbeeld om buitengewone omstandigheden die niet tot het normale ondernemersrisico behoren, zoals ...

Op LinkedIn

Het doel van de Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen en specifiek voor de grootbedrijven in de landbouw-, horeca- of recreatiesector, is het leveren van een bijdrage aan initiatieven, gericht op het stimuleren van leren en ontwikkelen. Aanvragen kunnen worden ingediend door mkb-ondernemingen, samenwerkingsverbanden tussen minimaal twee mkb-ondernemingen eventueel aangevuld met één of meer organisaties. Subsidie kan worden verstrekt voor het b...