25-10-2016
Energiebesparing eigen huis: nog volop budget
Op 15 september 2016 ging de Subsidie energiebesparing eigen huis van start. Voor de eerste ronde, die loopt tot en met 1 maart 2017, is € 20 miljoen beschikbaar. In de periode 15 september tot en met 24 oktober 2016 zijn 2.240 aanvragen ingediend. Er is naar schatting € 7,5 mio euro aan subsidie geclaimd. 

De Subsidieregeling energiebesparing eigen huis stimuleert de energiebesparing in bestaande woningen in de particuliere koopsector. Aanvragen kunnen worden ingediend door particuliere eigenaren van woningen / appartementen en Verenigingen van Eigenaren. Binnen deze regeling kan subsidie worden verstrekt voor:
energiebesparende maatregelen: isolatie van dak, gevel, spouwmuur, vloer / bodem en het aanbrengen van hoogrendementsglas;
aanvullende maatregelen: isolerende deuren en kozijnen: aanvullende subsidie op de energiebesparende maatregelen; 
zeer energiezuinig pakket: het totale huis wordt voorzien van maatregelen: bonus bovenop bovengenoemde subsidies.

Bron: RvONieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

inisterie van SZW – Werktijdverkorting Werktijdverkorting is geregeld in artikel 8 van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen(BBA). Het geeft een uitzondering op het algemene verbod voor de werkgever om eenzijdig de werktijd van de werknemer te verminderen. Als er minder werk is, kunnen werkgevers in bepaalde situaties van overmacht de werktijd van hun werknemers verkorten. Het gaat dan bijvoorbeeld om buitengewone omstandigheden die niet tot het normale ondernemersrisico behoren, zoals ...

Op LinkedIn

Het doel van de Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen en specifiek voor de grootbedrijven in de landbouw-, horeca- of recreatiesector, is het leveren van een bijdrage aan initiatieven, gericht op het stimuleren van leren en ontwikkelen. Aanvragen kunnen worden ingediend door mkb-ondernemingen, samenwerkingsverbanden tussen minimaal twee mkb-ondernemingen eventueel aangevuld met één of meer organisaties. Subsidie kan worden verstrekt voor het b...