25-10-2016
Energiebesparing eigen huis: nog volop budget
Op 15 september 2016 ging de Subsidie energiebesparing eigen huis van start. Voor de eerste ronde, die loopt tot en met 1 maart 2017, is € 20 miljoen beschikbaar. In de periode 15 september tot en met 24 oktober 2016 zijn 2.240 aanvragen ingediend. Er is naar schatting € 7,5 mio euro aan subsidie geclaimd. 

De Subsidieregeling energiebesparing eigen huis stimuleert de energiebesparing in bestaande woningen in de particuliere koopsector. Aanvragen kunnen worden ingediend door particuliere eigenaren van woningen / appartementen en Verenigingen van Eigenaren. Binnen deze regeling kan subsidie worden verstrekt voor:
energiebesparende maatregelen: isolatie van dak, gevel, spouwmuur, vloer / bodem en het aanbrengen van hoogrendementsglas;
aanvullende maatregelen: isolerende deuren en kozijnen: aanvullende subsidie op de energiebesparende maatregelen; 
zeer energiezuinig pakket: het totale huis wordt voorzien van maatregelen: bonus bovenop bovengenoemde subsidies.

Bron: RvO



Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

Het doel van de WBSO is het stimuleren van speur- en ontwikkelingswerk (S&O) in het bedrijfsleven. WBSO is beschikbaar voor productontwikkeling, maar ook de ontwikkeling van productieprocessen, programmatuur en voor het uitvoeren van technisch-wetenschappelijk onderzoek.  De WBSO compenseert een deel van de loonkosten en overige kosten en uitgaven voor S&O. Dit door middel van een vermindering van de af te dragen loonbelasting en premie volksverzekeringen dan wel door middel van een verhoging ...

Op LinkedIn

 CrossRoads2 Sustainable Energy weer open Voor wie is de subsidie? Subsidie kan worden aangevraagd door bedrijven met goede, innovatieve en technisch haalbare projectideeën gericht op koolstofarme technologieën, die grensoverschrijdend samenwerken met andere bedrijven. Een samenwerkingsverband bestaat uit minimaal één Vlaamse kmo en minimaal één Zuid-Nederlandse mkb-onderneming binnen de volgende topsectoren: High tech systemen (met als onderdelen binnen deze sector onder andere Energies...