12-09-2016
Subsidie voor sportverenigingen en energie (besparing)
Opnieuw Subsidie voor energiebesparing en duurzame energie voor sportaccommodaties Is uw sportvereniging of -stichting voornemens te investeren in energiebesparing en/of verduurzaming van de accommodatie? Dan kan ook in in 2017 een subsidieaanvraag voor uw vereniging of stichting worden ingediend. Ben er op tijd bij. Op = Op. Deze Subsidieregeling stimuleert het investeren in sportaccommodaties op het gebied van energiebesparende maatregelen of het opwekken van duurzame energie.   Investeringen die in aanmerking komen voor deze subsidieregeling zijn onder andere duurzame energieopwekking via een biomassa ketel of zonnepanelen, maar ook energiezuinige binnen- en buitenverlichting, warmteterugwinning, een warmtepomp, warm watervoorziening en isolatiemaatregelen komen in aanmerking. Ook kan een bijdrage verkregen worden voor een energieadvies.   Aanvragen subsidie Per jaar kan er per aanvrager maximaal € 125.000 subsidie worden aangevraagd. De subsidiabele kosten mogen niet minder dan € 3.000 bedragen. Arbeidskosten zijn niet subsidiabel. Het subsidiepercentage voor sportverenigingen bedraagt 30%. Het percentage voor sportstichtingen bedraagt 15%.   Het is mogelijk de subsidie met terugwerkende kracht aan te vragen wanneer de investering niet meer dan vier maanden voor de openstelling heeft plaatsgevonden. De ervaring leert dat het budget in korte tijd is uitgeput. Dus is uw stichting of vereniging van plan te investeren? Denk dan aan deze regeling en begin er tijdig mee.   Heeft u vragen of wilt u weten of u in aanmerking komt voor deze subsidie? Neem dan contact op met Leijs Subsidie Advies: 0654 221 804 | info@leijssubsidieadvies.nlNieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

inisterie van SZW – Werktijdverkorting Werktijdverkorting is geregeld in artikel 8 van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen(BBA). Het geeft een uitzondering op het algemene verbod voor de werkgever om eenzijdig de werktijd van de werknemer te verminderen. Als er minder werk is, kunnen werkgevers in bepaalde situaties van overmacht de werktijd van hun werknemers verkorten. Het gaat dan bijvoorbeeld om buitengewone omstandigheden die niet tot het normale ondernemersrisico behoren, zoals ...

Op LinkedIn

Het doel van de Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen en specifiek voor de grootbedrijven in de landbouw-, horeca- of recreatiesector, is het leveren van een bijdrage aan initiatieven, gericht op het stimuleren van leren en ontwikkelen. Aanvragen kunnen worden ingediend door mkb-ondernemingen, samenwerkingsverbanden tussen minimaal twee mkb-ondernemingen eventueel aangevuld met één of meer organisaties. Subsidie kan worden verstrekt voor het b...