12-09-2016
Subsidie voor sportverenigingen en energie (besparing)
Opnieuw Subsidie voor energiebesparing en duurzame energie voor sportaccommodaties Is uw sportvereniging of -stichting voornemens te investeren in energiebesparing en/of verduurzaming van de accommodatie? Dan kan ook in in 2017 een subsidieaanvraag voor uw vereniging of stichting worden ingediend. Ben er op tijd bij. Op = Op. Deze Subsidieregeling stimuleert het investeren in sportaccommodaties op het gebied van energiebesparende maatregelen of het opwekken van duurzame energie.   Investeringen die in aanmerking komen voor deze subsidieregeling zijn onder andere duurzame energieopwekking via een biomassa ketel of zonnepanelen, maar ook energiezuinige binnen- en buitenverlichting, warmteterugwinning, een warmtepomp, warm watervoorziening en isolatiemaatregelen komen in aanmerking. Ook kan een bijdrage verkregen worden voor een energieadvies.   Aanvragen subsidie Per jaar kan er per aanvrager maximaal € 125.000 subsidie worden aangevraagd. De subsidiabele kosten mogen niet minder dan € 3.000 bedragen. Arbeidskosten zijn niet subsidiabel. Het subsidiepercentage voor sportverenigingen bedraagt 30%. Het percentage voor sportstichtingen bedraagt 15%.   Het is mogelijk de subsidie met terugwerkende kracht aan te vragen wanneer de investering niet meer dan vier maanden voor de openstelling heeft plaatsgevonden. De ervaring leert dat het budget in korte tijd is uitgeput. Dus is uw stichting of vereniging van plan te investeren? Denk dan aan deze regeling en begin er tijdig mee.   Heeft u vragen of wilt u weten of u in aanmerking komt voor deze subsidie? Neem dan contact op met Leijs Subsidie Advies: 0654 221 804 | info@leijssubsidieadvies.nlNieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

Het doel van de WBSO is het stimuleren van speur- en ontwikkelingswerk (S&O) in het bedrijfsleven. WBSO is beschikbaar voor productontwikkeling, maar ook de ontwikkeling van productieprocessen, programmatuur en voor het uitvoeren van technisch-wetenschappelijk onderzoek.  De WBSO compenseert een deel van de loonkosten en overige kosten en uitgaven voor S&O. Dit door middel van een vermindering van de af te dragen loonbelasting en premie volksverzekeringen dan wel door middel van een verhoging ...

Op LinkedIn

 CrossRoads2 Sustainable Energy weer open Voor wie is de subsidie? Subsidie kan worden aangevraagd door bedrijven met goede, innovatieve en technisch haalbare projectideeën gericht op koolstofarme technologieën, die grensoverschrijdend samenwerken met andere bedrijven. Een samenwerkingsverband bestaat uit minimaal één Vlaamse kmo en minimaal één Zuid-Nederlandse mkb-onderneming binnen de volgende topsectoren: High tech systemen (met als onderdelen binnen deze sector onder andere Energies...