12-09-2016
Subsidie voor sportverenigingen en energie (besparing)
Opnieuw Subsidie voor energiebesparing en duurzame energie voor sportaccommodaties Is uw sportvereniging of -stichting voornemens te investeren in energiebesparing en/of verduurzaming van de accommodatie? Dan kan ook in in 2017 een subsidieaanvraag voor uw vereniging of stichting worden ingediend. Ben er op tijd bij. Op = Op. Deze Subsidieregeling stimuleert het investeren in sportaccommodaties op het gebied van energiebesparende maatregelen of het opwekken van duurzame energie.   Investeringen die in aanmerking komen voor deze subsidieregeling zijn onder andere duurzame energieopwekking via een biomassa ketel of zonnepanelen, maar ook energiezuinige binnen- en buitenverlichting, warmteterugwinning, een warmtepomp, warm watervoorziening en isolatiemaatregelen komen in aanmerking. Ook kan een bijdrage verkregen worden voor een energieadvies.   Aanvragen subsidie Per jaar kan er per aanvrager maximaal € 125.000 subsidie worden aangevraagd. De subsidiabele kosten mogen niet minder dan € 3.000 bedragen. Arbeidskosten zijn niet subsidiabel. Het subsidiepercentage voor sportverenigingen bedraagt 30%. Het percentage voor sportstichtingen bedraagt 15%.   Het is mogelijk de subsidie met terugwerkende kracht aan te vragen wanneer de investering niet meer dan vier maanden voor de openstelling heeft plaatsgevonden. De ervaring leert dat het budget in korte tijd is uitgeput. Dus is uw stichting of vereniging van plan te investeren? Denk dan aan deze regeling en begin er tijdig mee.   Heeft u vragen of wilt u weten of u in aanmerking komt voor deze subsidie? Neem dan contact op met Leijs Subsidie Advies: 0654 221 804 | info@leijssubsidieadvies.nlNieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

Landbouwbedrijven met minimaal 10 ha landbouwgrond die zijn aangeduid als nog te realiseren nieuwe natuur in het Natuurnetwerk Brabant (NNB)  komen in aanmerking voor de subsidie als ze hun bedrijf willen verplaatsen. De regeling biedt deze bedrijven steun bij het voortzetten van hun bedrijf op een andere locatie in Nederland . Subsidiabele kosten: U kunt subsidie aanvragen voor de volgende activiteiten: planvorming voor de verplaatsing; het demonteren, verhuizen en weer opbouwen van bestaande ...

Op LinkedIn

ESF Duurzame Inzetbaarheid subsidieert de kosten van een extern advies dat gericht is op de duurzame inzetbaarheid van werknemers. Duurzame inzetbaarheid wordt in de regeling gedefinieerd als het productief, gemotiveerd en gezond houden van werknemers om hen in staat te stellen tot aan pensionering binnen of buiten de organisatie te blijven werken. Concreet dient het advies één van de volgende vormen aan te nemen: Het bevorderen van gezond en veilig werken, waaronder een gezondere leefstijl...