12-09-2016
Subsidie voor sportverenigingen en energie (besparing)
Opnieuw Subsidie voor energiebesparing en duurzame energie voor sportaccommodaties Is uw sportvereniging of -stichting voornemens te investeren in energiebesparing en/of verduurzaming van de accommodatie? Dan kan ook in in 2017 een subsidieaanvraag voor uw vereniging of stichting worden ingediend. Ben er op tijd bij. Op = Op. Deze Subsidieregeling stimuleert het investeren in sportaccommodaties op het gebied van energiebesparende maatregelen of het opwekken van duurzame energie.   Investeringen die in aanmerking komen voor deze subsidieregeling zijn onder andere duurzame energieopwekking via een biomassa ketel of zonnepanelen, maar ook energiezuinige binnen- en buitenverlichting, warmteterugwinning, een warmtepomp, warm watervoorziening en isolatiemaatregelen komen in aanmerking. Ook kan een bijdrage verkregen worden voor een energieadvies.   Aanvragen subsidie Per jaar kan er per aanvrager maximaal € 125.000 subsidie worden aangevraagd. De subsidiabele kosten mogen niet minder dan € 3.000 bedragen. Arbeidskosten zijn niet subsidiabel. Het subsidiepercentage voor sportverenigingen bedraagt 30%. Het percentage voor sportstichtingen bedraagt 15%.   Het is mogelijk de subsidie met terugwerkende kracht aan te vragen wanneer de investering niet meer dan vier maanden voor de openstelling heeft plaatsgevonden. De ervaring leert dat het budget in korte tijd is uitgeput. Dus is uw stichting of vereniging van plan te investeren? Denk dan aan deze regeling en begin er tijdig mee.   Heeft u vragen of wilt u weten of u in aanmerking komt voor deze subsidie? Neem dan contact op met Leijs Subsidie Advies: 0654 221 804 | info@leijssubsidieadvies.nlNieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

Heeft u het al gehoord? Vanaf 1 juli 2019 geldt de Informatieplicht Energiebesparing. Verbruikt uw bedrijf jaarlijks meer dan 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas? Dan bent u verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen. Deze energiebesparingsplicht bestond al. Daar is dit jaar een informatieplicht bij gekomen. U bent wettelijk verplicht vóór 1 juli 2019 uw genomen energiebesparende maatregelen te rapporteren in het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Vanaf 1 juli 20...

Op LinkedIn

Het kabinet zal zijn klimaatdoelstellingen niet halen, zo blijkt uit berekeningen die het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) vandaag heeft gepubliceerd. Om de voor 2030 beoogde CO2-reductie alsnog te realiseren, worden aanvullende maatregelen getroffen. Zo worden enkele tientallen miljoenen euro’s extra gereserveerd voor het subsidiëren van ‘groene maatregelen’.  Zo moet de plaatsing van zonnepanelen op daken van woningen, scholen en overheidsgebouwen worden versneld, en komt er nog ...